Samenwerking ACM en KNGF in Meldpunt Contractering Fysiotherapie

9 okt 2018
Vanaf vandaag kun je bij het Meldpunt Contractering Fysiotherapie ook melding maken als je vindt dat zorgverzekeraars contractbepalingen onderling afstemmen.

De Autoriteit Consument & Markt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. De ACM houdt ook toezicht op zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld zelfstandig hun commerciële contractvoorwaarden (zoals prijzen, serviceniveau, kwaliteitseisen en hoeveelheid in te kopen zorg) bepalen. Afstemming hierover tussen zorgverzekeraars is niet toegestaan. 

Als contractvoorwaarden op elkaar lijken betekent dat niet persé dat er sprake is van niet toegestane afspraken tussen zorgverzekeraars. En soms is afstemming tussen zorgverzekeraars ook in het voordeel van de zorgprofessional (bijvoorbeeld uniformering algemene bepalingen) en patiënt/verzekerden. De ACM is echter wel benieuwd naar waar voor fysiotherapeuten de knelpunten zitten op dit vlak en roept fysiotherapeuten op dit kenbaar te maken in het meldpunt. 

Het KNGF zal je ervaringen met de ACM bespreken. Waar nodig en met jouw toestemming kan de ACM ook rechtstreeks contact met je opnemen. Vanzelfsprekend volgt daar dan verdere informatie over.

Trefwoorden: