Raoul Engelbert ontvangt Paul Helders Award 2018

9 okt 2018
Afgelopen vrijdag op het NVFK najaarscongres ontving Prof. Dr. Raoul Engelbert de Paul Helders Award 2018. Raoul Engelbert is lector en hoogleraar Fysiotherapie, in het bijzonder de zorgketen van complexe ziekenhuispatiënten. Na ontvangst van de Award verzorgde hij ook de Paul Helderslezing.

De Paul Helders Award 

Hij is vele jaren als kinderfysiotherapeut werkzaam geweest en heeft veel betekend voor de ontwikkeling van kinderfysiotherapie door vele wetenschappelijke publicaties, deelname aan richtlijncommissies, adviesraden en consortia. In zijn rol als lector laat hij jonge studenten fysiotherapie al vroeg kennismaken met het vak kinderfysiotherapie door een minor Kinderen aan te bieden. In 2013 is hij aangesteld als bijzonder Hoogleraar Fysiotherapie en voor de komende 5 jaar wordt deze leerstoel gecontinueerd, waarbij de focus onder andere uitgaat naar de transitie van zorg van complexe pediatrische patiënten. Op dit moment begeleidt hij 13 promovendi, waarvan 5 op het gebied van de kinderfysiotherapie.  

De Paul Helders Award 
Paul Helders was een echte pionier in ons vakgebied. Vanuit het Wilhelmina Kinderziekenhuis heeft hij een wetenschappelijk fundament gelegd onder de fysiotherapie en in het bijzonder de kinderfysiotherapie. Allereerst in zijn eigen proefschrift bij neonaten en later als promotor van meer dan 25 voor de kinderfysiotherapie belangrijke proefschriften. Ook in het onderwijs en patiëntenzorg had hij een bevlogen en visionaire blik op het vakgebied van de kinderfysiotherapie. 

Hij is erelid van het KNGF en de NVFK en vanwege zijn verdienste voor ons vak in 2008 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.  

In 2000 besloot het UMCU-WKZ een Paul Helders Award in het leven te roepen. De winnaar mag de Paul Helders lezing gegeven. De winnaar heeft zich buitengewoon verdienstelijk  gemaakt op vakinhoudelijk, onderwijskundig als wetenschappelijk vlak voor de kinderfysiotherapie. De NVFK omarmde dit initiatief en daarom wordt er sinds 2003 iedere 5 jaar een lezing gegeven.  

Trefwoorden: