Kamer bespreekt wetsvoorstel Wmcz

9 okt 2018
Standpunt eerstelijnsorganisaties

Eind deze maand wordt het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in de Tweede Kamer verder besproken.

Eerstelijnsorganisaties, waaronder het KNGF, brengen met een brief hun standpunt in. Op hoofdlijnen: de ophoging van de grens voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders van meer dan 10 naar meer dan 25 natuurlijke personen die zorg verlenen is een verbetering. Toch levert het wetsvoorstel weer meer regels op voor de groep kleine zorgaanbieders zonder verblijf die in de praktijk al korte lijnen hebben met hun patiënten of omwonenden.  

Lees hier de brief.

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.