Herregistratie BIG

29 nov 2018
Het KNGF krijgt vragen en klachten van leden over de herregistratie BIG. Deze gaan met name over de datum van herregistratie en de gevolgen daarvan op de totale registratieperiode. Ook ontvangen we vragen over de onduidelijkheid van de regelgeving. Hierover heeft het KNGF gesproken met het CIBG (oorspronkelijke naam: Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg) en VWS. De verklaring van de ontstane verwarring is dat om organisatorische redenen de regelgeving rond de Uiterste Herregistratie Datum (UHD) is herzien. Deze herziening geldt al vanaf 2014 voor fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen.

Voor alle beroepen

Voor alle beroepen die zijn of worden geregistreerd in het BIG, op basis van een Nederlands diploma, is de datum (UHD) gelijk aan vijf jaar na datum diploma (dit is de datum zoals vermeld op het diploma achter de plaatsnaam). In de periode van 5 jaar daarna (en de daaropvolgende herregistratieperiodes) geldt dat bij herregistratie, de Uiterste Herregistratie Datum (UHD) anders wordt bepaald. De datum van afgifte van de positieve beschikking (daarmee wordt de herregistratie aan de zorgverlener bevestigd) wordt dan als uitgangspunt gehanteerd. De UHD wordt dan vastgesteld op 5 jaar na de afgifte van de positieve beschikking. Alleen voor 2014 gold voor verloskundigen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen met een diploma van voor 1 januari 2009 een gezamenlijke UHD van 31 december.

VWS en CIBG hebben meerdere reacties ontvangen. Zij zullen bekijken of ze aanleiding zien om de regelgeving aan te passen. Dat zal echter niet snel gaan, omdat het wetgeving betreft.

Trefwoorden: