KNGF-bestuur tekent VWS Actielijst Paramedie met krachtige oproep

3 mei 2018
De inmiddels bekende op verzoek van Minister Bruins door de VvAA georganiseerde Schrapsessies waaraan ook het KNGF en een aantal leden hebben deelgenomen, zijn de volgende fase ingegaan. Alles draait om het terugbrengen van de administratieve lasten. Na uitgebreid overleg is er nu een Actielijst Paramedie die de afspraken omzet in concrete acties. De Minister wil deze aanbieden aan de Tweede Kamer.

KNGF-voorzitter vraagt in brief in het bijzonder aandacht voor behandelindex

Naar aanleiding van deze Actielijst heeft KNGF-voorzitter Guusje ter Horst de Directeur Generaal Curatieve Zorg van VWS mevr. Marije Beens op 30 april jl. een brief gestuurd waarin zij aangeeft akkoord te zijn met de afspraken, met een aantal aantekeningen. Guusje ter Horst vraagt in haar brief in het bijzonder aandacht voor de behandelindex, die door deelnemende fysiotherapeuten als belangrijkste schrappunt op de agenda van de Schraplijst werd gezet. Datzelfde deed - terwijl alle andere partijen al akkoord waren gegaan - het KNGF in de discussie met VWS over de Actielijst. Inzet: de behandelindex moet vanaf 2019 niet worden gebruikt worden als afreken-instrument, maar als indicatie voor een gesprek tussen fysiotherapeut en zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars reageren daar terughoudend op. Tegelijkertijd blijkt uit de beleidskaders inkoopbeleid 2019 nog niet dat aan die wens wordt voldaan. Op aandringen van het KNGF heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) haar leden daarom afgelopen week verzocht om de behandelindex ‘in alle redelijkheid’ toe te passen. Het is positief dat ZN vorige week heeft laten weten dat haar leden daarmee hebben ingestemd. Het KNGF zal kritisch blijven volgen of zorgverzekeraars met ‘redelijkheid’ bedoelen dat de behandelindex in 2019 ook daadwerkelijk als indicator voor een gesprek wordt ingezet.

In de brief pleit voorzitter Guusje ter Horst er tevens voor om alle onderdelen van de Actielijst te voorzien van concrete afspraken over implementatie. Daarnaast vraagt zij het Ministerie dit proces ook nauwgezet te volgen. Recent onderzoek onder fysiotherapeuten en apothekers wijst namelijk uit dat fysiotherapeuten tot nu toe ‘zo goed als niets’ merken van enige reductie van hun administratieve last.

In de Actielijst doen zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en paramedische koepelorganisaties toezeggingen om in 2018 onder meer overeenstemming te hebben over uniformering van algemene bepalingen en het diagnosecoderingssysteem, verbeteren van de toepassing van onderzoek naar  patiëntentevredenheid (PREM) en het aanpassen van de ICT. Het KNGF heeft het Ministerie verzocht de relatie met het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg, de Informatiestandaard en de Actielijst aan te geven. Bovendien dient aan alle acties toegevoegd te worden wanneer deze voor fysiotherapeuten merkbaar geïmplementeerd worden.

Met de brief van voorzitter Guusje ter Horst committeert ook het KNGF-bestuur zich aan de verplichtingen die daaruit voor het KNGF voortvloeien om afspraken in concrete en in de fysiotherapiepraktijk merkbare resultaten om te zetten.

 

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.