Groot protest van fysiotherapeuten - CZ past PREM beleid aan

3 mei 2018
Zoals bekend is er door een groot aantal fysiotherapeuten protest aangetekend tegen de bepaling in het inkoopbeleid 2017 van CZ, dat fysiotherapeuten verplicht zouden worden om de PREM onder hun patiënten uit te zetten en ook verantwoordelijk zouden worden gehouden voor het responspercentage.

Bezwaar aangetekend

Met name op social media werd in talloze berichten duidelijk dat fysiotherapeuten boos waren dat ze zouden worden afgerekend wanneer de door CZ gepubliceerde percentages niet gehaald zouden worden. Ook het KNGF heeft direct tegen het voorgenomen beleid bezwaar aangetekend. Evenals het KNGF stelden de protesterende fysiotherapeuten dat zij de PREM een waardevol instrument vinden, maar dat het niet zo kan zijn dat fysiotherapeuten verplicht worden bepaalde uitzet- en responspercentages te halen, terwijl het de zorgverzekeraar is die deze informatie wil hebben. Daarbij komt nog, zo redeneerden zij, dat patiënten ‘enquête-moe’ zijn, waardoor het welhaast onmogelijk zou zijn om aan de eisen van CZ tegemoet te komen.
Naar aanleiding van deze berichten heeft CZ gesprekken gevoerd met protesterende fysiotherapeuten en hun organisaties, waaronder het KNGF. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat CZ haar beleid op dit punt aanpast en dus in de contracten voor 2019 niet zal invoeren dat de fysiotherapeut verantwoordelijk gesteld (en afgerekend) wordt voor de uitzet- en responspercentages.
Met name twee KNGF-leden, Michiel Trouw en Jeanne Kloprogge, hebben zich namens de protesterende fysiotherapeuten -verenigd in het facebookplatform Actiegroep Fysiotherapie-, hard gemaakt om dit resultaat te bereiken.

CZ verwoordt het besluit in een persbericht op haar website als volgt:
 
CZ past PREM respons percentage aan na overleg met fysiotherapeuten.
Ruim een maand geleden hebben we als CZ ons inkoopbeleid 2019 voor fysiotherapie bekend gemaakt. Een van de voorwaarden die wij stelden met betrekking tot een A of B overeenkomst waren minimale responspercentages van de PREM. Een hoge respons is van belang voor de betrouwbaarheid en waarde van de uitkomsten van de PREM, zodat onze verzekerden die kunnen gebruiken voor een goede keuze van een fysiotherapeut. Op de gestelde voorwaarden hebben we de nodige vragen en reacties gehad. Fysiotherapeuten gaven aan dat zij voor hun gevoel maar beperkt invloed hebben op de respons en vonden het daarom niet fair het contract mede daarop te differentiëren. We hebben daarom gesprekken gevoerd met het veld (KNGF, Fysiotherapie in beweging, een aantal individuele praktijken, VVAA en SKF). In die gesprekken werd bevestigd dat patiënt ervaringen (zoals nu de PREM) een waardevol instrument is waar het veld achter staat. Men wil echter zelf zorg dragen voor een hogere respons. Op basis van deze gesprekken hebben we er vertrouwen in dat we tot een betrouwbaar metingspercentage voor de PREM komen, ook zonder de expliciete voorwaarde van een responspercentage. Deze vervalt dus. CZ zal zich naast deze aanpassing inspannen om ervaren administratieve last met betrekking tot de meting van de PREM, indien mogelijk, verder te beperken. Opties om dat te bewerkstelligen verkennen wij nu met de andere zorgverzekeraars en betrokkenen bij het hoofdlijnenakkoord.

Trefwoorden:

Reacties

 • Dhr. Dorjee (25 september 2018 07:16)
  waarom is de vragenlijst niet al aangepast
 • Mevr. J.Y.M. Groen-van de Bijl (4 mei 2018 09:32)
  Goed nieuws, TOP! Betekent dit dat zowel het % uitzetten, het % respons als de 20 ingevulde vragenlijsten per therapeut is aangepast/geschrapt? Jolanda Groen
 • Dhr. F.T.M. van den Bouwhuijsen (3 mei 2018 19:38)
  Geweldig resultaat, complimenten voor Michiel Trouw en Jeanne Kloprogge!
 • Dhr. G.J.A.M. Peek (3 mei 2018 16:05)
  Proficiat, goed werk. " maar dat het niet zo kan zijn dat fysiotherapeuten verplicht worden bepaalde uitzet- en responspercentages te halen, terwijl het de zorgverzekeraar is die deze informatie wil hebben." Laat de zorgverzekeraars zelf de PREM maar uitzetten, scheelt ons werk en kosten. Gertjo Peek

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.