Schriftelijke vragen van Kamerleden over ‘Begeleiden bij Bewegen’

12 jun 2018
De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) wordt mogelijk opgenomen in de Zorgverzekeringswet, maar het onderdeel ‘Begeleiden bij Bewegen’ ontbreekt daarin vooralsnog. Het KNGF stelt zich op het standpunt dat ‘Begeleiden bij Bewegen’ integraal onderdeel moet zijn van de GLI. Immers, fysiotherapeuten -experts in houding en beweging- hebben een cruciale rol als het gaat om het begeleiden van mensen bij bewegen in het kader van de verbetering van hun leefstijl.

Oproep


Om die reden riep het KNGF vorige week alle betrokken organisaties op om ervoor te zorgen dat Kamerleden schriftelijk vragen gaan stellen aan de minister over het ontbreken van ‘Begeleiding bij bewegen’ in de GLI. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), Ineen, Nederlands Huisarts Genootschap (NHG), Obesitas Vereniging, De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en NOC*NSF gaven gehoor aan deze oproep.

Effect
En het heeft gewerkt. 6 Partijen (VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP en CU) stellen de minister deze week vragen over dit onderwerp. Doel: integrale opname van het onderdeel ‘Begeleiden bij bewegen’ binnen de Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Trefwoorden:

Reacties

  • AAMBresser (16 juni 2018 11:39)
    Zie Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Ho. 3 paragraaf 6 Fysiotherapeuten, Artikel 29 punt 2 "Tot het gebied van deskundigheid van de fysiotherapeut wordt mede gerekend het verrichten van handelingen, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheidstoestand te bevorderen of te bewaken, welke overeenkomen met de krachtens het eerste lid omschreven handelingen, doch niet liggende op het gebied van de geneeskunst."

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.