Vervolg visietraject ‘Toekomst in beweging’

10 jul 2018
Op 19 juni vond de slotbijeenkomst plaats van het visietraject ‘Vertrouwen in Beweging. Aan het einde van de bijeenkomst benoemde KNGF-voorzitter Guusje ter Horst een aantal vervolgstappen.

De vervolgstappen

Opleidingsniveau fysiotherapeut 
Rondom het niveau van scholing van fysiotherapeuten was er nog veel discussie tijdens de slotbijeenkomst. Een zeer belangrijk onderwerp, waar de basis wordt gelegd voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Daarom brengen we voorstanders van het handhaven van een Bacheloropleiding als eis voor BIG-registratie én voorstanders van een Master-eis voor BIG-registratie bijeen. Doel is om te kijken of deze partijen nog dichter bij elkaar kunnen komen.

ALV 23 november en veranderagenda 
Tijdens de ALV op 23 november a.s. wordt de visie aan de leden voorgelegd. Daarna wordt de visie uitgewerkt in een veranderagenda. In de agenda staan de concrete projecten en stappen uitgewerkt.

Visie van, voor en door fysiotherapeuten  
Meer dan 100 deelnemers; leden, vertegenwoordigers van BI’s, scholing en opleiding, studenten, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars hebben actief bijgedragen aan de visie. Wij spreken graag onze waardering uit voor deze bijdrage. De visie ‘Vertrouwen in Beweging’ geeft de komende jaren richting aan de ontwikkeling van fysiotherapie en fysiotherapeuten.

Heeft u vragen, stel deze dan aan Edith van der Bent (e.vanderbent@kngf.nl) en Wilma Hooijman (w.hooijman@kngf.nl).  

Bekijk een korte impressie van deze bijeenkomst:

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.