NZa onderzoekt tariefontwikkeling fysiotherapie

10 jul 2018
Vorig jaar heeft het KNGF-bestuur bij monde van voorzitter Guusje ter Horst bij zowel de minister als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangedrongen op een onderzoek naar de ontwikkelingen van tarieven in de fysiotherapie. Reden hiervoor was om door middel van officieel onderzoek de impasse in de discussie rond de (te lage) tarieven voor fysiotherapie te doorbreken.

‘Onderzoek naar betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de paramedische zorg’ start

Een mooie eerste stap: In een bericht van 6 juni jl. heeft de NZa nu officieel toegezegd dit ‘Onderzoek naar betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid in de paramedische zorg’ te starten. De NZa belooft de resultaten eind 2018 te publiceren.

Het KNGF ziet dit onderzoek als een belangrijke eerste stap naar meer diepgaand onderzoek naar de effecten van vrije prijzen in de fysiotherapie en van de manier waarop fysiotherapie nu verzekerd is. Een eerste stap, omdat de NZa in het bericht letterlijk stelt dat ‘dit onderzoek geen kostprijsonderzoek is om de tarieven te bepalen’. Dit onderzoek is ook van belang omdat de vrije tarieven gevolgen hebben voor de kwaliteit (innovatie), de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van fysiotherapie.

De beroepsgroep en het KNGF tekenen al jarenlang protest aan tegen de lage tarieven, die ook nog eens niet verhoogd of geïndexeerd worden. Verschillende onderzoeken wijzen er op dat ze gemiddeld 10 euro (per behandeling) onder de kostprijs liggen.

De discussie over de tarieven met overheid, politiek (die beiden geen invloed kunnen uitoefenen op de tarieven) en zorgverzekeraars biedt geen uitzicht op een oplossing. Het NZa-onderzoek is een eerste stap op een lange, maar ook enig mogelijke weg om de tarieven te repareren. Het is immers niet te verwachten dat zorgverzekeraars de tarieven op eigen initiatief zullen verhogen.

Vanwege het grote belang van dit onderzoek heeft het KNGF uiteraard direct haar medewerking toegezegd aan een enquête die de NZa tussen 20 augustus en 9 september zal uitzetten. Die medewerking houdt tevens in dat het KNGF de enquête vooraf zal toetsen op inhoud en gebruik.

Het is uitermate belangrijk dat zoveel mogelijk fysiotherapeuten deze enquête invullen, zodat straks niet gezegd kan worden dat de steekproef niet representatief is. Het KNGF zal de NZa-enquête vanzelfsprekend tijdig onder de leden uitzetten.

Trefwoorden:

Reacties

  • Mevr. A.M. Heeris-Eggers (17 juli 2018 17:51)
    Met welk doel is een tweesporenbeleid van delang? Wat is uw visie daarop? A.M. Heeris-Eggers
  • Dhr. T. Latour (13 juli 2018 15:33)

    Het is wellicht mogelijk als de politiek het standpunt blijft huldigen dat de fysiotherapie in de vrije markt moet blijven om eventueel een prijswet aante nemen op politiek niveau. Misschien is het van belang om een tweesporenbeleid te voeren? 

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.