Dag van de Fysiotherapeut: Oproep voor posterpresentaties 

10 jul 2018
De Dag van de Fysiotherapeut is dit jaar op zaterdag 8 december. Onderzoekers kunnen op deze dag posterpresentaties geven. Dit biedt u dé kans om uw onderzoek met het fysiotherapeutische werkveld te delen en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

Oproep posterpresentaties

De oproep voor posterpresentaties is nu gestart. Alle wetenschappelijke studies op het gebied van fysiotherapie, bewegen en gezondheid komen in aanmerking. 

  • Per persoon kan maximaal één abstract ingediend worden
  • Het onderzoek moet zijn uitgevoerd vanuit een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut
  • Zowel onderzoekers als studenten kunnen zich aanmelden
  • Onderzoekers met een posterpresentatie hebben gratis toegang voor het volledige congres 

Wilt u ook een posterpresentatie geven? Stuur dan uiterlijk 7 september a.s. uw abstract naar dvdf@kngf.nl met de volgende informatie:  

  • KNGF relatienummer (indien van toepassing)
  • Auteurs inclusief affiliaties
  • Abstract (max 400 woorden) met daarin titel / Inleiding / Achtergrond / Doel / Methode / Resultaten / Conclusie / Klinische relevantie 

Een postercommissie bepaalt welke posters gepresenteerd worden. Uiterlijk vrijdag 5 oktober krijgt u te horen of uw abstract geselecteerd is en wat het verdere verloop van de procedure is. Vragen over het indienen van abstracts en posterpresentaties kunt u stellen aan Rafaël Brouwer, programmacommissie DvdF: r.brouwer@kngf.nl .