Onterechte claims lage rugpijn

5 jul 2018
Het KNGF heeft de publicaties van VGZ, waarin zij hun verzekerden oproepen om hun lage rugpijn te laten behandelen door ‘gespecialiseerde’ fysiotherapiepraktijken, nauwgezet gevolgd. Wij stellen ons op het standpunt dat alle fysiotherapeuten die de richtlijn van het KNGF volgen, lage rugklachten kunnen behandelen. Nergens is aangetoond dat er een betere, of snellere behandeling mogelijk is.

Bericht verwijderd

Aanvankelijk claimde VGZ dat patiënten die zich door deze praktijken laten behandelen ‘sneller’ van hun rugpijn af zouden zijn. Ook krijgen deze patiënten een ‘garantie’. Deze garantie komt erop neer dat de patiënt gratis opnieuw wordt behandeld als de pijn terugkomt. Inmiddels heeft VGZ het bericht met daarin de claim dat patiënten sneller van hun rugpijn af zijn ingetrokken. Althans: het bericht is van de VGZ-website verwijderd. Dit gebeurde na protesten van individuele fysiotherapeuten (zelf onder contract bij VGZ, maar geen onderdeel van genoemde overeenkomst) en van het KNGF.

E-mail
Echter: alle VGZ-verzekerden kregen al vóór het terugtrekken van deze claim een e-mail van VGZ. In deze e-mail worden ze gewezen op de mogelijkheid om bij deze ‘gespecialiseerde’ praktijken ‘sneller’ van hun rugpijn af te komen. Met de terugtrekking van het bericht op de website geeft VGZ dus impliciet zelf toe dat zij haar verzekerden in deze mail onjuist heeft geïnformeerd.

KNGF-richtlijnen 
Het KNGF stelt zich op het standpunt dat alle fysiotherapeuten die de richtlijn van het KNGF volgen, lage rugklachten kunnen behandelen. Nergens is aangetoond dat er een betere of snellere behandeling mogelijk is. De richtlijnen van het KNGF, die tot stand zijn gekomen op grond van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen, worden op grond van de laatste wetenschappelijke inzichten geactualiseerd en worden erkend in de medische beroepsgroep.

Misleidend
Verder wijst het KNGF erop dat de claim ‘Last van lage rugpijn? Dit zijn dé fysiotherapiepraktijken bij u in de buurt’ (nu nog zichtbaar op de VGZ-website) ongewenst is. Dit wekt nog steeds de indruk dat andere praktijken ‘in de buurt’ geen lage rugpijn kunnen behandelen. Daarbij komt dat VGZ op de zoekpagina voor fysiotherapiepraktijken op haar website de kop ‘Vind hier een gespecialiseerde fysiotherapeut’ gebruikt. De claim ‘gespecialiseerd’ is hier misleidend.
Het KNGF zal VGZ hierop wijzen met als doel om ook deze onterechte passages te laten verwijderen. 

Gesprek met VGZ
Partijen in de zorgmarkt mogen overeenkomsten sluiten, zolang het belang van de patiënt niet wordt geschaad. Het KNGF stelt daarbij wel dat de toegankelijkheid van de fysiotherapie voor patiënten nooit beperkt mag worden en dat patiënten niet misleid mogen worden. Als dit toch het geval is dan onderneemt het KNGF geëigende stappen richting zorgverzekeraar om een en ander te voorkomen of recht te zetten. Een gesprek met VGZ moet duidelijk maken of zij bereid zijn om, met betrekking tot hun claims rond lage rugpijn, een corrigerende mail naar hun verzekerden te sturen.


 

Trefwoorden: