(Ont)regeldezorg onderzoekt of de regeldruk afneemt

4 dec 2018
In samenspraak met beroepsorganisaties uit de zorg gaat (Ont)regeldezorg op regelmatige basis onderzoeken of zorgverleners in de dagelijkse praktijk daadwerkelijk ervaren of de regeldruk afneemt.

Daarvoor is een nieuwe monitor ontwikkeld.

Het KNGF is er zich van bewust dat er voor fysiotherapeuten nog (nagenoeg) niets is veranderd in de administratieve lastendruk. Heeft zo’n onderzoek dan wel zin, vraag je je waarschijnlijk af. Wij vinden van wel.  

Het is van belang dat onze leden van elke gelegenheid gebruik maken om hun stem te laten horen. Door mee te werken aan deze monitor wordt kwantitatief onderbouwd aangetoond hoe de beleving en de ervaring van de fysiotherapeuten rondom dit onderwerp is en in welke mate er progressie wordt geboekt. Ook als die er niet is. De resultaten van het onderzoek worden in samenwerking met de eerstelijns organisaties aangeboden aan het ministerie van VWS. 

Daarom onze oproep aan iedereen om mee te werken aan de ontregelmonitor.nl. Deze monitor loopt tot medio januari.

Trefwoorden: