Informatievoorziening over ongecontracteerd werken

20 dec 2018
In november 2018 is de contracteercyclus voor 2019 afgerond. Het KNGF is benieuwd naar de mate waarin leden al dan niet contracten met verzekeraars hebben afgesloten. Daarnaast oriënteert het KNGF zich momenteel op de wijze waarop het ongecontracteerde fysiotherapeuten het best kan faciliteren.

Peiling onder leden

Het KNGF wil onder andere horen van leden die (deels) on-gecontracteerd werken, op welke manier zij door het KNGF geïnformeerd willen worden over de rechten, plichten en consequenties die deze keuze met zich meebrengt. 

Afgelopen augustus deed het KNGF onder haar leden een peiling over ongecontracteerd werken. Hieruit bleek dat ongeveer 20% van onze leden in 2018 deels of helemaal zonder contracten met verzekeraars werkt. Ook bleek dat voor komend jaar 25% twijfelt over het afsluiten van contracten. Om te onderzoeken wat fysiotherapeuten uiteindelijk hebben besloten, gaat het KNGF deze peiling onder zijn leden begin 2019 herhalen. In de peiling vragen we ook naar de manier waarop leden graag geïnformeerd willen worden over (de consequenties van) ongecontracteerd werken. Dat kan bijvoorbeeld via bijeenkomsten of webinars.

Standpunt KNGF over ongecontracteerd werken
Het KNGF is voorstander van gecontracteerd werken en zet zich in om het huidige zorgsysteem en de voorwaarden van de contracten te verbeteren. Maar gezien de inhoud van de huidige contracten en de hoge administratieve lasten hebben wij er  begrip voor als fysiotherapeuten anders besluiten. Immers: het KNGF is er voor alle leden! 

Oproep
Het KNGF roept leden die (deels) ongecontracteerd werken op om begin volgend jaar de peiling in te vullen, zodat het KNGF de verdere informatievoorziening hierop kan inzetten.
 

Trefwoorden: