Reactie Guido van Woerkom

28 dec 2018
Bericht naar aanleiding van BNR interview

Beste fysiotherapeuten,

Naar aanleiding van de reacties op een telefonisch interview dat ik gisteren gaf voor BNR Nieuwsradio over de discussie rond de zorgcontracten, wil ik graag een toelichting geven.
Om te beginnen: mijn formulering over behandelingen in de basisverzekering was een vergissing.

Het KNGF staat onverkort achter de standpunten van fysiotherapeuten, al dan niet vertegenwoordigd in de Actiegroep Fysiotherapie. Dat geldt evenzeer voor mij als voorzitter.

Ik begrijp heel goed -en heb dat in het interview ook duidelijk gemaakt- dat fysiotherapeuten geheel of gedeeltelijk weigeren contracten met zorgverzekeraars te tekenen. Daar staat tegenover dat de overheid dreigt met maatregelen als het aantal niet-gecontracteerde fysiotherapeuten te veel zou toenemen. Als voorzitter is het mijn taak om beide tendensen scherp in de gaten te houden en mij op een zodanige manier daarover uit te spreken dat de belangen van alle fysiotherapeuten in Nederland -gecontracteerd of niet- worden beschermd.

Ten tweede wijs ik er op dat dit interview als voornaamste doel had om een groot publiek te informeren over de onrust. Dat moet op zodanige manier dat zij begrijpen wat er aan de hand is. En vooral, dat zij met die informatie in staat worden gesteld om de juiste -kritische- keuze te maken bij het afsluiten van hun aanvullende zorgverzekering.

Anders gezegd: het doel van het interview was niet om in eerste instantie de benarde positie van fysiotherapeuten te belichten. Daar ontbreekt in een interview van een paar minuten ook de tijd voor.

Het is mijn taak en rol om als voorzitter onverkort de standpunten en wensen van de leden te vertegenwoordigen. Om dat effectief te kunnen doen moet ik daarbij voortdurend de kansen en bedreigingen overzien en daarin een strategische positie innemen. Daarbij wil ik formuleringen kiezen die bijdragen aan een oplossing, anders dan aan polarisering.
Daarom ook heb ik voorzichtig gereageerd op de vraag hoeveel fysiotherapeuten in 2019 geen contracten hebben. Het zou onverantwoord zijn om daar nu over te speculeren, zonder nader onderzoek. Het KNGF zal dit onderzoek op korte termijn doen. Daarna kunnen we met feiten de publiciteit zoeken.

Ik stel het op prijs en vind het ook noodzakelijk, dat we in nauwe samenwerking kritisch blijven volgen hoe we toewerken naar een duurzame oplossing voor jullie problemen. Als jullie voorzitter ben ik daarop aanspreekbaar.

Vriendelijke groet,
Guido van Woerkom, voorzitter KNGF

Trefwoorden: