KNGF lanceert Meldpunt Contractering Fysiotherapie

21 aug 2018
Het KNGF lanceert op 4 september het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. Dit meldpunt biedt fysiotherapeuten de mogelijkheid om hun ervaringen rond het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars te melden aan de hand van een eenvoudige vragenlijst.

Contracteerperiode

Nu de contracteerperiode 2019 aanbreekt zullen -zoals elk jaar- fysiotherapeuten geconfronteerd worden met een veelheid aan complexe contracten die zorgverzekeraars hen aanbieden. Het KNGF publiceert elk jaar een analyse van die contracten, maar ondanks dat blijven leden met veel vragen zitten waarop zij ook van zorgverzekeraars naar hun ervaring onvoldoende antwoord krijgen. Verzekeraars melden ook dat het voor hen ondoenlijk is om met elke individuele praktijk te onderhandelen.

Lancering meldpunt
Met de lancering van het Meldpunt Contractering Fysiotherapie wil het KNGF bereiken dat een compleet en goed onderbouwd beeld ontstaat van de knelpunten en ervaringen die tijdens het contracteerproces ontstaan. Vanzelfsprekend zal het KNGF de meldingen op het meldpunt onder de aandacht brengen van zorgverzekeraars, zodat zij in de komende jaren in generieke zin hun contracten en contracteerbeleid kunnen bijstellen. Ook beleidsorganisaties krijgen zo een compleet beeld van het verloop van het contracteerproces in de fysiotherapie, dat zij kunnen gebruiken bij hun beleidsvorming in de komende jaren. Om die reden is het van belang dat fysiotherapeuten die opmerkingen hebben over contracten en het proces rond contractering, dit ook melden op het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. Het meldpunt staat dan ook open voor zowel leden als niet-leden.

Op het Meldpunt Contractering Fysiotherapie is naast de vragenlijst ook de analyse van contracten te vinden en een lijst met veel gestelde vragen. Daarnaast wordt ook uitgelegd hoe en bij welke instanties bezwaren kunnen worden ingediend. Zo behandelt de NZa andersoortige bezwaren dan bijvoorbeeld de Geschilleninstantie Zorgcontractering. Verder zal op dit meldpunt periodiek een generieke rapportage naar soort en aantal meldingen te vinden zijn.

Het KNGF roept je dus van harte op om je ervaringen met het contracteerproces vanaf 4 september te melden op het Meldpunt Contractering Fysiotherapie.

Let wel: dit meldpunt is niet bedoeld voor het oplossen van individuele vragen. Daarvoor kun je te allen tijde contact opnemen met ledenvoorlichting@kngf.nl of met de KNGF-ledenadviseur in je regio.

Trefwoorden:

Reacties

  • Dhr. A. Dekker (3 november 2018 08:56)
    Ik heb 31 oktober 2018 mijn declaratieingediend bij aevitae voor oktober. Krijg ik gisteren de retour informatie terug hebben ze 59,17 euro afgetrokken van mijn declaratie omdat ik niet gecontracteerd zou zijn. Ik heb hun contract aanbod voor 2019 waarbij zij zijn aangesloten bij Caresq geweigerd, maar volgens mij loopt het huidige contract gewoon door tot 31 december 2018. Volgens aevitae loopt mijn contract dus ineens af op 1 oktober 2018 omdat ik het contract van 2019 niet getekend heb, erg vreemde redenatie waar ik natuurlijk niet mee akkoord kan gaan en werk van ga maken!!
  • Dhr. Wagemans (20 september 2018 17:55)

    In de nieuwe polis van het VGZ (en ook andere zorgverzekeraars waaronder ONVZ) is dit opgenomen: Nieuw: oefentherapie bij COPD Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patienten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD Lijkt me behoorlijk voorbarig,gisteren gehoord dat er nog helemaal geen besluit over genomen is Belachelijk! worden we straks weer overspoeld met ongeruste patienten aan wie we het moeten gaan uitleggen(die ik trouwens allemaal adviseer de zorgverzekering zelf te gaan bellen) 

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.