Inkoopvoorwaarden GLI: denk om de deadline!

9 aug 2018
[Bijgewerkt: 4 september 2018] Op 24 juli en 9 augustus informeerden wij u respectievelijk over inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars en deadlines voor het contact opnemen met de zorgverzekeraars betreffende de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Wij willen u in dit bericht graag updaten over de laatste stand van zaken betreffende de deadlines voor het contact opnemen met de zorgverzekeraars.

Deadlines zorgverzekeraars

Voorbeelden van zorgverzekeraars die een deadline hanteren zijn:

  • Zilveren Kruis (deadline 14-09) - update -
  • De Friesland Zorgverzekeraar (deadline 31-08)
  • Menzis (deadline 15-09)
  • Zorg en Zekerheid (deadline 17-09)
  • VGZ (deadline 15-09) Update

Overweegt u als fysiotherapeut om in 2019 de GLI aan te bieden? Kijk dan goed naar de inkoopvoorwaarden, eventuele eisen die gesteld worden aan een erkende GLI, de eventuele deadlines én welke samenwerkingsinitiatieven en/of huisarts-zorggroepen er mogelijk al zijn in uw regio.

Voorbeeld
Een voorbeeld van zo’n initiatief is Elaa, de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) van Amsterdam en Almere. Elaa roept Amsterdamse zorggroepen op om zich te melden als zij overwegen om in 2019 de GLI aan te gaan bieden. Daarnaast informeert Elaa potentiële GLI-aanbieders, waaronder fysiotherapeuten, over het beleid van de preferente zorgverzekeraar in de regio (Zilveren Kruis) en inventariseert welke acties deze aanbieders ondernemen. Zodoende kan worden bepaald hoe zorggroep en GLI-aanbieders met elkaar in contact kunnen komen om in 2019 de GLI aan te gaan bieden.