Inkoopvoorwaarden GLI: denk om de deadline!

9 aug 2018
Op 24 juli informeerden wij u over inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars betreffende de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Op dit moment hebben nog niet alle zorgverzekeraars hun inkoopvoorwaarden gepresenteerd. Wel heeft een aantal zorgverzekeraars in de inkoopvoorwaarden een deadline opgenomen voor huisarts-zorggroepen (samenwerkingsverbanden). Als zij van plan zijn om in 2019 de GLI aan te gaan bieden, moeten zij voor een bepaalde datum contact opnemen. Het is dus van belang dat u als fysiotherapeut tijdig contact zoekt met de huisarts-zorggroepen met wie u de GLI wilt aanbieden én met de zorgverzekeraar.

Deadlines zorgverzekeraars

Voorbeelden van zorgverzekeraars die een deadline hanteren zijn:

  • Zilveren Kruis (deadline 31-08)
  • De Friesland Zorgverzekeraar (deadline 31-08)
  • Menzis (deadline 15-09)
  • Zorg en Zekerheid (deadline 17-09).

Overweegt u als fysiotherapeut om in 2019 de GLI aan te bieden? Kijk dan goed naar de inkoopvoorwaarden, eventuele eisen die gesteld worden aan een erkende GLI, de eventuele deadlines én welke samenwerkingsinitiatieven en/of huisarts-zorggroepen er mogelijk al zijn in uw regio.

Voorbeeld
Een voorbeeld van zo’n initiatief is Elaa, de regionale ondersteuningsstructuur (ROS) van Amsterdam en Almere. Elaa roept Amsterdamse zorggroepen op om zich te melden als zij overwegen om in 2019 de GLI aan te gaan bieden. Daarnaast informeert Elaa potentiële GLI-aanbieders, waaronder fysiotherapeuten, over het beleid van de preferente zorgverzekeraar in de regio (Zilveren Kruis) en inventariseert welke acties deze aanbieders ondernemen. Zodoende kan worden bepaald hoe zorggroep en GLI-aanbieders met elkaar in contact kunnen komen om in 2019 de GLI aan te gaan bieden.