Rapport 'De juiste zorg op de juiste plek' aangeboden aan minister

12 apr 2018
Op 6 april 2018 jl. is het rapport ‘De juiste zorg op de juiste plek’ aangeboden aan minister Bruins. Opdracht van de taskforce 'Zorg op de juiste plek' was het maken van de zorgbrede basis voor de sectorakkoorden. De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health).

Taskforce: 'Willen, kunnen en durven!'

De Taskforce ‘Zorg op de juiste plek’ vindt dat de (zorg)vraag van mensen centraal moet staan. Er moet meer aandacht komen voor preventie en tijdige signalering van ziekte. Het toenemend aantal ouderen en chronisch zieken vraagt om een andere organisatie van de zorg. Digitalisering en e-health zijn noodzakelijk, ook om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden.  

Willen, kunnen en durven! De Taskforce wil een beweging op gang brengen die niet vrijblijvend is. Het gaat om meer dan substitutie van de tweede naar de eerste lijn. Dit kan door leren met en van de praktijk, mogelijkheden beter benutten, belemmeringen wegwerken, met ruimte voor verscheidenheid en experimenten. Ook samenwerking met partijen van buiten zorg. 

Bijdrage fysiotherapie  
Uit onderzoek, maar ook uit de vele goede voorbeelden in de praktijk, blijkt dat fysiotherapie hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren. De voorbeelden zijn ook opgenomen in het rapport en deels afkomstig uit het onderzoek dat KPMG heeft verricht naar de condities en consequenties van de Juiste Zorg op de juiste plek. Het KNGF heeft met een aantal leden hiervoor input geleverd. 

Het KNGF is blij met het rapport en ondersteunt de inbreng van de Taskforce.  

Onafhankelijk deskundigen uit diverse sectoren, waaronder Joost Dekker vanwege zijn kennis van de paramedische Zorg, hebben meegewerkt aan dit rapport. 

Trefwoorden: