Oproep kandidaten voor bestuursposities KNGF

11 apr 2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van eind juni zullen bestuursverkiezingen worden gehouden, conform het Reglement Benoeming Bestuurder KNGF. Dit is vorige week in FysioEnieuws aangekondigd. Als gevolg van het verlopen van de statutaire termijn zijn er drie vacatures in het KNGF-bestuur.

Bestuursposities

Het betreft de bestuursfuncties met de aandachtsgebieden:
- Penningmeester/verenigingszaken;
- Kennis, Wetenschap en Kwaliteitsontwikkeling;
- Organisatie, Communicatie, Ondernemerschap, Samenwerken en Belangenbehartiging.
 
Conform het reglement is er een benoemingsadviescommissie (BAC) ingesteld. Deze bestaat uit drie leden van het Consilium (Marcel Nieuwenhuis, Anneloes Overvelde en Davy Paap) en een zittend KNGF-bestuurslid (Brechtus Engelsma). De directeur/secretaris van het KNGF, Marcel Sturkenboom, heeft een adviserende stem. Voor de drie functies is door de ALV een profielschets vastgesteld. Deze treft u ook in het bovengenoemde reglement aan.

De BAC roept kandidaten voor deze functies op om een motivatiebrief met CV te sturen aan bac@kngf.nl. Uw sollicitatie dient vóór 20 april te zijn ontvangen. Uiteraard zal uw sollicitatie vertrouwelijk worden behandeld. Volgens het reglement moeten alle bestuursleden gewoon lid of buitengewoon lid categorie B van het KNGF zijn.
De zittende bestuursleden, Arjen van Zon, Kitty Bouten en Henk Jansen, stellen zich bij de BAC kandidaat voor herbenoeming.
Overige procedurele aspecten vindt u in het bovengenoemde reglement.
De sollicitatiegesprekken zullen in de eerste twee weken van mei worden gehouden.

Voor nadere informatie over de functies kunt u contact opnemen met Brechtus Engelsma, bestuurslid en lid van de benoemingsadviescommissie (06 52 71 73 27), of Marcel Sturkenboom, directeur/secretaris en adviserend lid van de benoemingsadviescommissie (06 53 23 47 05).

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.