Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2019 geanalyseerd.

13 apr 2018
Zorgverzekeraars hebben op 1 april jl. hun inkoopbeleid voor 2019 bekend gemaakt. Met een aantal fysiotherapeuten hebben we het inkoopbeleid bekeken. Per zorgverzekeraar is het inkoopbeleid beoordeeld op: de behandelindex, PREM, gedifferentieerde inkoop, selectieve inkoop, opnemen van service-eisen, wie de voorlichting betreffende de polissen verzorgt, beweegprogramma’s, praktijkomvang, innovatie en de inkoop van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Zinnige, zuinige en doelmatige zorg

Het inzetten op zinnige, zuinige en doelmatige zorg zien we net als vorig jaar terugkomen in de inleiding van elke zorgverzekeraar. Als KNGF onderschrijven we dit. Vanuit de schrapsessies is gebleken dat fysiotherapeuten het daar mee eens kunnen zijn als aan een aantal randvoorwaarden binnen de bedrijfsvoering wordt voldaan, zoals minder regeldruk en administratieve lasten. Belangrijk punt daarbij is ook de gedeelde verantwoordelijkheid in tijd en kosten, denk aan de uitvraag van de PREM.  

Behandelindex

De behandelindex levert nog steeds geen volledig transparantie op. In het inkoopbeleid worden ook weer diverse grenswaarden benoemd voor de verschillende overeenkomsten. Binnen het Hoofdlijnenakkoord voor de paramedische zorg wordt bovendien gewerkt aan de doorontwikkeling naar een resultaat-index. Het KNGF zet daarom in op het gebruik van de behandelindex: niet als differentiatie instrument maar als indicator voor kwaliteitsverbetering.

PREM

De PREM wordt door zorgverzekeraars meer en meer ingezet als differentiatie instrument. Een voorbeeld hiervan is CZ. Ook ander zorgverzekeraars neigen die kant op te gaan. 

Gedifferentieerde inkoop

Als KNGF nemen wij het standpunt in dat er pas van gedifferentieerde inkoop sprake kan zijn als het tarief naar een acceptabel niveau wordt gebracht. Dat zal ook in de komende besprekingen een onderwerp van gesprek blijven waar we voor blijven strijden. 

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Een nieuw element in de inkoop is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) die in 2019 door zorgverzekeraars wordt ingekocht. Lees meer over de GLI. 

Binnenkort is een overzicht met alle elementen per zorgverzekeraar beschikbaar op kngf.nl 

Trefwoorden:

Reacties

  • Dhr. D. Kleinman (17 april 2018 16:54)
    In het overzicht mis ik de belachelijke eis van Menzis dat een praktijklocatie minimaal 1,5 fte moet hebben.
  • Mevr. N.J. van den Bos-Slotboom (17 april 2018 11:55)
    CZ Voorwaarden PREM respons van 30% zijn wat mij betreft niet marktconform. In een tijd met steeds meer enquettes neemt deze alleen maar af. Onze praktijk heeft wel invloed op het uitzetten van de enquettes, maar het gaat mij te ver om de ouders van kinderen te dwingen . om de vragenlijsten in te vullen. Daarnaast hebben wij een flink deel anders talige klanten. Mijn partner werkt als marketier bij de ANWB waarvan bekend is dat er een hoge tevredenheid is onder hun klanten. Zij komen niet hoger dan 25% respons en zien dit percentage gestaag afnemen. Er wordt geen relevante informatie over kwaliteit van geleverde diensten gevraagd als je uitsluitend ingaat op aantallen. Ik ben bang dat we als praktijk aan de voorwaarden van CZ moeten voldoen we tijdens onze behandeltijd ons moeten gaan inzetten om ouders te motiveren om de vragenlijsten in te vullen. Ik vind dit een oneigenlijke manier om tevredenheid te testen!

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.