Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2019 geanalyseerd.

13 apr 2018
Zorgverzekeraars hebben op 1 april jl. hun inkoopbeleid voor 2019 bekend gemaakt. Met een aantal fysiotherapeuten hebben we het inkoopbeleid bekeken. Per zorgverzekeraar is het inkoopbeleid beoordeeld op: de behandelindex, PREM, gedifferentieerde inkoop, selectieve inkoop, opnemen van service-eisen, wie de voorlichting betreffende de polissen verzorgt, beweegprogramma’s, praktijkomvang, innovatie en de inkoop van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Zinnige, zuinige en doelmatige zorg

Het inzetten op zinnige, zuinige en doelmatige zorg zien we net als vorig jaar terugkomen in de inleiding van elke zorgverzekeraar. Als KNGF onderschrijven we dit. Vanuit de schrapsessies is gebleken dat fysiotherapeuten het daar mee eens kunnen zijn als aan een aantal randvoorwaarden binnen de bedrijfsvoering wordt voldaan, zoals minder regeldruk en administratieve lasten. Belangrijk punt daarbij is ook de gedeelde verantwoordelijkheid in tijd en kosten, denk aan de uitvraag van de PREM.  

Behandelindex

De behandelindex levert nog steeds geen volledig transparantie op. In het inkoopbeleid worden ook weer diverse grenswaarden benoemd voor de verschillende overeenkomsten. Binnen het Hoofdlijnenakkoord voor de paramedische zorg wordt bovendien gewerkt aan de doorontwikkeling naar een resultaat-index. Het KNGF zet daarom in op het gebruik van de behandelindex: niet als differentiatie instrument maar als indicator voor kwaliteitsverbetering.

PREM

De PREM wordt door zorgverzekeraars meer en meer ingezet als differentiatie instrument. Een voorbeeld hiervan is CZ. Ook ander zorgverzekeraars neigen die kant op te gaan. 

Gedifferentieerde inkoop

Als KNGF nemen wij het standpunt in dat er pas van gedifferentieerde inkoop sprake kan zijn als het tarief naar een acceptabel niveau wordt gebracht. Dat zal ook in de komende besprekingen een onderwerp van gesprek blijven waar we voor blijven strijden. 

Gecombineerde Leefstijlinterventie

Een nieuw element in de inkoop is de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) die in 2019 door zorgverzekeraars wordt ingekocht. Lees meer over de GLI. 

Trefwoorden:

Reacties

 • Dhr. G.L. Kelderman (30 april 2018 22:25)
  Verzekeraars hebben ieder jaar weer de tijd gehad om iets nieuws te verzinnen om het zorgveld flink onder druk te zetten. Is het geen behandel index dan is het het aantal responses op de PREM of het mnimum aantal FTe in een praktijk waar ze iets van vinden. Steeds blijken wij in reactie daarop weer verdeeld en reageren met veel aandacht op ieder nieuw item terwijl ondertussen de tendens steeds verder door wordt gedreven: meer doen voor minder geld, partijen tegen elkaar uitspelen en vooral zo min mogelijk vergoeden aan partijen die niet tekenen bij het kruisje. Zo zijn er steeds meer "restitutie" polissen die geen 100% van het notabedrag uitbetalen en bij een aan huis behandeling slechts een deel van het marktconforme tarief restitueren van een behandeling in de praktijk. Dat is het beduvelen van verzekerden die veel geld extra betalen voor weinig vergoeding. Dito de polissen die de verzekerde van alles beloven maar ondertussen worden de gecontracteerde zorgverleners aan beperkte aantallen gehouden. We moeten nu eindelijk ons eens niet meer op details laten bespelen maar dit alles terzijde schuiven en vechten voor een eerlijke nette en correcte bejegening als zorgveld en verzekerden. Anno 2018 moeten we dit toch op een slimme manier gezamelijk kunnen regelen?
 • Dhr. P.H.M. Bänziger (30 april 2018 08:24)

  Het tevredenheidsonderzoek: Ik woon in een gebied waar veel mensen geen emailadres hebben. Dus die patiënten mis ik. Per post is te duur en arbeidsintensief. Verder heb ik veel patiënten die jaarlijks terugkomen. Aangezien je dan deze patiënten niet kunt aandienen (er moet >1jaar tussen zitten!!), mis ik die ook. Dat betekent dat ik alle patiënten moet aandragen, geen keuze kan maken tussen tevreden en ontevreden patiënten. Bij een rijk aanbod kan dat wel. Waarschijnlijk ga ik de 40% niet halen. Wie kan mij helpen van deze waanzin af te komen?

 • Mevr. S. de Roode (27 april 2018 09:35)
  De behandelindex als indicator voor kwaliteitsverbetering ? Dit impliceert dat er een relatie is tussen het aantal behandelingen en de kwaliteit. Daar wilden we toch juist vanaf?!
 • Dhr. H.A.H. Erdmann (26 april 2018 21:19)
  Helemaal mee eens met mevr. van den Bos, we laten ons ringeloren door de zorgverzekeraars! Kwaliteit is niet te meten door vragenlijsten in te vullen.
 • Mevr. A. Heerskens (26 april 2018 18:16)
  Hoezo worden er geen nieuwe praktijken meer gecontracteerd?? Mag dat zomaar? Wat is er mis aan eenmanspraktijken? Is dit een nieuwe vorm van fysiotherapeut-pesten? Of is er een Zinnige en Zuinige uitleg voor?
 • Mevr. A. Heerskens (26 april 2018 17:12)

  De klanten van deze zorgverzekeraars hebben geen flauw idee wat er onder de oppervlakte allemaal speelt tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ik denk dat het tijd wordt om Nederland hierover te informeren. De patient heeft straks als er aan jet eind van het jaar weer te kiezen valt, geen flauw benul van de gevolgen van zijn keuze. Als ze bijv voor CZ kiezen, dat ze dan toch zeker een aantal lijstjes moeten invullen, en zéker ook achteraf nog! De kans is anders groot, dat de fysio van zijn keuze het jaar erop geen contract meer bij CZ heeft en daar is hij dan uiteindelijk zelf weer de dupe van...

 • Dhr. C. ter Beek (26 april 2018 16:35)

  Mensen worden, of zijn al, enquête moe. Het ergste is nog dat zij denken dat ik vanuit mijn eigen motivatie deze enquêtes stuur en ergeren zich daaraan. Moeten wij elke keer uitleggen dat dat van de zorgverzekeraar moet en er nog voor betalen ook. :-(

 • Dhr. R.W. Martens (26 april 2018 16:27)
  Voorstel -stoppen met verdere ontwikkelingen kwaliteitsindicatoren totdat zorgverzekeraars over de brug komen met gerepareerd tarief -aannemen van gespecialiseerde juristen en dit namens ons door hen laten uitonderhandelen
 • Dhr. D. Kleinman (17 april 2018 16:54)
  In het overzicht mis ik de belachelijke eis van Menzis dat een praktijklocatie minimaal 1,5 fte moet hebben.
 • Mevr. N.J. van den Bos-Slotboom (17 april 2018 11:55)
  CZ Voorwaarden PREM respons van 30% zijn wat mij betreft niet marktconform. In een tijd met steeds meer enquettes neemt deze alleen maar af. Onze praktijk heeft wel invloed op het uitzetten van de enquettes, maar het gaat mij te ver om de ouders van kinderen te dwingen . om de vragenlijsten in te vullen. Daarnaast hebben wij een flink deel anders talige klanten. Mijn partner werkt als marketier bij de ANWB waarvan bekend is dat er een hoge tevredenheid is onder hun klanten. Zij komen niet hoger dan 25% respons en zien dit percentage gestaag afnemen. Er wordt geen relevante informatie over kwaliteit van geleverde diensten gevraagd als je uitsluitend ingaat op aantallen. Ik ben bang dat we als praktijk aan de voorwaarden van CZ moeten voldoen we tijdens onze behandeltijd ons moeten gaan inzetten om ouders te motiveren om de vragenlijsten in te vullen. Ik vind dit een oneigenlijke manier om tevredenheid te testen!

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.