Minimale Dataset uitkomsten COPD en Lage Rugpijn

12 okt 2017
Kwaliteitsinformatie in de fysiotherapie gaat vaak over het proces van zorg en de structuur. Daarmee worden zaken als verslaglegging en openingstijden gemeten. Die zeggen echter niets over het resultaat van de behandeling. Die behandelresultaten worden her en der al wel gemeten maar nog niet op een uniforme manier.

Het project

Op initiatief van zorgverzekeraars CZ en DFZ is vorig jaar een project  gestart om een minimale (standaard) dataset (MDS) van meetinstrumenten vast te stellen voor patiënten met COPD en lage rugpijn. De selectie van instrumenten is gebaseerd op de eerste drie stappen van de PROM-toolbox (Patient Reported Outcome Measure).
Het KNGF is samen met het Longfonds en de Nederlandse Vereniging Voor Rugpatiënten (NVVR/de Wervelkolom) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) betrokken bij dit project. Gedurende dit project is in gezamenlijkheid een set meetinstrumenten geselecteerd en vastgesteld. Deze selectie van meetinstrumenten kan worden toegepast om de kwaliteit van fysiotherapie bij COPD en lage rugklachten te meten, te verbeteren en inzichtelijk te maken.

In navolging van dit eerste project hebben CZ en DFZ het initiatief genomen een vervolgproject te starten, waarbij wordt verkend of de geselecteerde set, met steun van alle betrokkenen, doorontwikkeld kan worden tot kwaliteitsindicatoren. In dit vervolgproject  is het KNGF eveneens gevraagd te participeren, evenals een groot aantal fysiotherapeuten uit de praktijk. Er dient immers een praktijktoets te worden uitgevoerd, waarin data wordt verzameld  om te bepalen of kwaliteitsindicatoren vastgesteld kunnen worden (stap 4 t/m 6 van de PROM-toolbox, zie illustratie).

 

Webinar Minimale dataset fysiotherapie

Het KNGF wil graag de mogelijke vragen die u heeft over dit project bespreken via een webinar. Door met elkaar in gesprek te gaan over dit vervolgtraject kunnen we in gezamenlijkheid afstemmen waar de kansen en bedreigingen liggen in een dergelijk traject en hoe we deze kunnen meenemen in het vervolgtraject dat januari 2018 start.

Het webinar is op donderdag 26 oktober van 17.00 - 18.00 uur. Aanmelden kan hier. Bij aanmelding kunt u uw vragen vooraf aan ons kenbaar maken.

Trefwoorden: