Pilots meten kwaliteit fysiotherapie Lage Rugpijn en COPD

14 nov 2017
Zorgverzekeraars CZ en De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) zijn een project gestart, om onder wetenschappelijke begeleiding van IQ Healthcare (Radboud UMC), kwaliteitsindicatoren te laten ontwikkelen gebaseerd op een set van meetinstrumenten die veelvuldig toegepast worden in de fysiotherapie.

Deelnemers gezocht

Het doel van deze indicatoren is de kwaliteit van eerstelijns fysiotherapie bij aspecifieke lage rugpijn en COPD inzichtelijk te maken. 
De patiëntenverenigingen NVVR ‘De Wervelkolom’ en Het Longfonds, het KNGF, SKF, verschillende netwerken van fysiotherapeuten en experts zijn bij dit project betrokken.  .

Fysiotherapiepraktijken verspreid over Nederland zullen vanaf begin 2018 tot medio 2019 deze meetinstrumenten in de vorm van pilots in de praktijk gaan gebruiken en de resultaten delen voor onderzoek, waarna ze zo nodig worden aangepast.

Leden van het KNGF die een contract hebben met DFZ of CZ worden uitdrukkelijk gevraagd om aan deze pilots deel te nemen.

Het nog beter inzichtelijk kunnen maken van de kwaliteit van fysiotherapeutisch handelen bij Lage Rugpijn en COPD is immers in het belang van zowel de beroepsgroep als van de patiënt.

Praktijken kunnen deelnemen aan pilots voor COPD, lage rugpijn of beide. Praktijken die belangstelling hebben om deel te nemen moeten wel minimaal 20 patiënten met COPD en/of minimaal 30 nieuwe patiënten met aspecifieke lage rugpijn per deelnemende fysiotherapeut per jaar hebben. Voor verdere specificatie van voor deelname, zie de nadere uitleg in deze PDF.

Voor de verzameling en verwerking van data wordt gebruik gemaakt van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De data worden verwerkt door een onafhankelijke partij. Uiteraard zullen CZ en DFZ nooit toegang krijgen tot de ruwe data of ‘scores’ op de indicatoren.

Praktijken die willen deelnemen kunnen deze Excelsheet invullen en daarbij aangeven welke fysiotherapeuten willen deelnemen. Hiermee is deelname nog niet gegarandeerd, om de volgende redenen.

  • Het aantal deelnemers is beperkt
  • Er moet voldoende spreiding over Nederland bereikt worden
  • Er moet spreiding zijn over praktijken die wel en niet in netwerkverband opereren

De ingevulde Excelsheet kan tot uiterlijk 24 november aanstaande worden opgestuurd aan de zorgverzekeraar waarbij de meeste van uw patiënten verzekerd zijn: DFZ fysiotherapie@defriesland.nl of CZ pilotsuitkomstenfysio@cz.nl. Zij nemen dan uiterlijk 1 december contact met u op en u kunt ze mailen als u vragen hebt over de uitvoering van de pilots.

Voor vragen over de datasets zélf en het onderzoek kunt u mailen naar: koen.verburg@radboudumc.nl

Trefwoorden: