Persoonsgegevensbescherming en -verwerking in uw praktijk

23 nov 2017
Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze verordening geldt voor alle 28 Europese lidstaten. Op dat moment worden de rechten van alle burgers in Europa versterkt en uitgebreid. Als bestaande wetgeving conflicteert met de nieuwe AVG dan is de verordening leidend.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dat laatste lijkt consequenties te hebben voor de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg die op 1 juli 2017 van kracht werd. Artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) introduceert het recht om persoonsgegevens over te dragen. Uw patiënten kunnen verlangen dat de persoonsgegevens, die zij aan u hebben verstrekt, aan hen beschikbaar worden gesteld in een "gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm". Doel van artikel 20 is om uw patiënt in staat te stellen om de gegevens aan een andere zorgverlener over te dragen. Daarmee ondersteunt artikel 20 de vrije keuze en geeft consumenten een sterkere positie.
De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (zie overzicht) zegt dat de patiënt pas in 2020 (kosteloos) kan beschikken over een elektronisch afschrift van het eigen medisch dossier (en dus niet al vanaf 25 mei 2018).
Omdat niet is uit te sluiten dat de Autoriteit Persoonsgegevens sanctionerend gaat of moet gaan optreden, is het onderwerp van gesprek op diverse overlegtafels. We houden u op de hoogte.
Wilt u meer weten over de AVG dan kunt u zich via deze pagina aanmelden voor één van de informatieve webinars.

Trefwoorden: