Overzicht bouwstenen informatiestelsel in de zorg

9 nov 2017
Onlangs publiceerde het Informatieberaad op hun website een overzicht van de bouwstenen voor het duurzaam informatiestelsel in de zorg.

De bouwstenen voor het duurzaam informatiestelsel in de zorg

In het overzicht vindt u een lijst "onomstreden bouwstenen" en Informatiestandaarden die zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland. De Informatiestandaarden in het register hebben een formele status. Sinds mei 2015 is de Informatiestandaard gebaseerd op de NHG-KNGF Richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut opgenomen in het Informatiestandaardenregister van het Zorginstituut.

Waarom een Informatiestandaard?

De NHG-KNGF-richtlijn ‘gestructureerde informatie-uitwisseling’ beschrijft de momenten van overdracht tussen huisarts en fysiotherapeut en de uit te wisselen gegevens om aan de informatiebehoefte van beide professionals te voldoen. Doel is om beide professionals in staat te stellen om de kwaliteit van zorg te verlenen die de patiënt mag verlangen. Implementatie van een door Nictiz ontwikkelde Informatiestandaard maakt het mogelijk om gegevens, die de huisarts vastlegt geautomatiseerd te verwerken en te hergebruiken. De Informatiestandaard rekent dus af met het overtypen en/of inscannen van verwijzingen of aanvullende informatie. Hierdoor hoeft de patiënt informatie maar een maal te verstrekken.  Meer weten over de betekenis van Informatiestandaarden voor kwaliteit van zorg? Kijk dan het filmpje van het Zorginstituut.

Open consultatie

Basisgegevensset  Zorg en het Model van Zorgbouwstenen
Het Informatieberaad sprak af dat opname in de lijst van onomstreden standaarden via een formele toelatingsprocedure gaat. Daarbij gebruikt men een open consultatieronde. Deze maakt het mogelijk dat alle personen en organisaties waarvoor deze standaarden van belang (kunnen) zijn, de mogelijkheid hebben te reageren om het voorstel aan te vullen en te verbeteren. Het ministerie van VWS verzamelt de aanvullingen en zendt deze naar de indiener(s) van het voorstel. Waarna men wijzigingen doorvoert. De consultatie staat tot 17 november open en is hier te benaderen

Trefwoorden: