Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders

28 nov 2017
Op 5 april 2011 verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel over het landelijk EPD (Elektronisch Patiënten Dossier). Daarbij werd een motie aangenomen (motie Tan) waarin de regering werd verzocht om te komen tot een nadere wettelijke regeling over de digitale dossiervorming en overdracht van gegevens. Met het publiceren van de nadere regels over elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders in de Staatscourant van 28-11-2017 wordt aan dit verzoek voldaan.

Privacy en informatiebeveiliging

Het Besluit dat vanaf 1-1-2018 van kracht is, herbevestigt de al bestaande wettelijke verplichting van de implementatie van de norm voor Informatiebeveiliging NEN7510 (NEN7512 en NEN7513). Die plicht werd in juni 2009 gekoppeld aan het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Klik hier voor het Besluit met een toelichting. Meer informatie over de context krijgt u tijdens de regelmatig georganiseerde webinars privacy en informatiebeveiliging. U kunt zich daarvoor aanmelden

Trefwoorden: