Patiënten aan het woord

14 jul 2017
Analyse KNGF en VVOCM van onderzoek Patiëntenfederatie Nederland over dienstverlening fysio- en oefentherapeuten

Verbetering en reflectie

Patiëntenfederatie Nederland deed onderzoek naar de dienstverlening van fysio- en oefentherapeuten, waaraan zo’n 8000 patiënten deelnamen. Het onderzoek geeft  zeer interessante inzichten over hoe patiënten de dienstverlening ervaren en waar verbeterkansen liggen.

Patiënt aan het roer

Fysio- en oefentherapeuten staan open voor verbetering en reflectie. Sterker, dit is een continu proces, waar de beroepsorganisaties als het KNGF en VVOCM de beroepsgroepen in stimuleren. Transparantie over tarieven en behandelplannen zijn belangrijke uitgangspunten. Noodzakelijke instrumenten voor patiënten om hun eigen keuzes te kunnen maken. Daar zijn alle partijen het over eens. Dit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland geeft interessante inzichten hoe patiënten hier zelf over denken en wat hun ervaringen zijn. Let wel, 84% van de deelnemers heeft 1 of meer chronische aandoeningen en de gemiddelde leeftijd van de steekproef is 61. Dit is dus niet een afspiegeling van ‘dé’ patiënt.

Wij hebben een aantal interessante inzichten op een rijtje gezet

1. In welke mate nemen patiënten zelf de verantwoordelijkheid om zich voorafgaand aan de start van de behandeling goed te (laten) informeren over de kosten, de behandelingen en de vergoedingen?

Antwoord: Patiënten zijn overwegend reactief en verwachten dat zorgverleners hen (actief) informeren over de kosten en aantal behandelingen voorafgaand aan het behandeltraject. Vergoedingen informatie haalt de patiënt hoofdzakelijk bij de zorgverzekeraar, maar ook hier ligt een rol bij de zorgverleners..

2. In welke mate informeert de oefen- en fysiotherapeut de patiënten actief over het aantal behandelingen en de kosten en betrekt hij/zij ze bij het behandeltraject?

Antwoord: Een kwart van de patiënten wil beter geïnformeerd worden over de kosten en het aantal behandelingen voorafgaand aan het behande...

Alleen voor leden

Voor leden is meer informatie aanwezig. Word lid om dit te kunnen lezen of log in als u al lid bent.

3. In welke mate betrekken de oefen- en fysiotherapeut de patiënten actief bij het behandeltraject?

Antwoord: Optimalisatie kansen voor fysio- en oefentherapeuten zitten in het meer aandacht geven en beter luisteren naar patiënten die he...

4. Hoe tevreden zijn patiënten over de behandelingen?

Antwoord: Patiënten zijn tevreden over het aantal behandelingen en over de uitkomsten. Slechts 8% is niet tevreden over de uitkomsten van...

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.