KNGF start meerjarenplan onderzoek fysiotherapie

7 jul 2017
Het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) heeft in opdracht van het KNGF de Onderzoeksagenda Fysiotherapie ‘Kennis van Waarde’ opgesteld. De agenda is op 6 juli met de ondertekening door KNGF-voorzitter Guusje ter Horst en WCF-voorzitter Lex Bouter formeel vastgesteld en vormt de leidraad voor toekomstig onderzoek in de fysiotherapie.

Fysiotherapie voor groot aantal aandoeningen effectief. Oproep tot nader onderzoek.

Bouter: ’In de afgelopen decennia is het wetenschappelijk onderzoek in de fysiotherapie enorm gegroeid. Uit de vele onderzoeken blijkt dat fysiotherapie voor een groot aantal aandoeningen een effectieve interventie is. Het is echter essentieel om het fysiotherapeutisch handelen verder te onderbouwen, om daarmee de kwaliteit van de patiëntenzorg te verbeteren en de positie van de fysiotherapeut in de multidisciplinaire keten te versterken. Dit sluit ook aan op de maatschappelijke en politieke vraag om de gezondheidszorg nader te onderbouwen en te optimaliseren.”

Drie onderzoeksthema's

De Onderzoeksagenda Fysiotherapie is met een groot aantal deskundigen opgesteld om belangrijkste onderzoeksvragen binnen het (multidisciplinaire) werkveld van de fysiotherapie te identificeren en te prioriteren.

Deze meest urgente kennishiaten zijn als onderzoeksvragen gebundeld in drie thema’s: Zinnige en Zuinige Zorg, Zorg op maat en Technologie in de zorg. Het KNGF richt zich bij toekomstige subsidieverstrekkingen volledig op de onderzoeksvragen uit deze onderzoeksagenda. Bij beantwoording van deze vragen willen het KNGF en het Wetenschappelijke College Fysiotherapie samenwerking in onderzoek stimuleren en andere partijen uitnodigen om gezamenlijk te investeren in belangrijke vraagstukken.

KNGF-voorzitter Guusje ter Horst benadrukt het belang van wetenschappelijk onderzoek voor de beroepsgroep: “Mede dankzij de wetenschap komt fysiotherapie deels  weer terug in de basisverzekering. Dit geldt sinds 2017 voor claudicatio intermittens en zal vanaf 2018 ook gelden voor fysiotherapie bij knie- en heupartrose. De Minister heeft opdracht gegeven om ook voor andere aandoeningen uit te laten zoeken of er voldoende evidentie voor de effectiviteit van fysiotherapie is, om deze aandoeningen toe te voegen aan de basisverzekering. Hier moeten we snel mee starten, want het gaat per slot van rekening om het welzijn van patiënten. Daarom is het ook zo belangrijk dat deze Onderzoeksagenda Fysiotherapie duidelijk weergeeft welke kennishiaten nu met voorrang onderzocht moeten worden.”

WCF subsidiecall geopend

Tegelijk met de bekendmaking van de Onderzoeksagenda Fysiotherapie heeft het WCF een 1e subsidiecall geopend. Hiervoor kunnen onderzoeksprojecten in aanmerking komen die antwoord geven op onderzoeksvragen uit deze onderzoeksagenda. Meer informatie over deze call is te vinden op www.kngf.nl/call2017

Onderzoeksagenda formeel vastgesteld op 6 juli


V.l.n.r.: Salima van Weely, Kitty Bouten, Lex Bouter, Jesper Knoop, Guusje ter Horst, Karin Heijblom

Foto: Mcklin Fotografie

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.