Convenant KNGF en NPi getekend op 13 juli j.l.

17 jul 2017
Het KNGF en het Nederlands Paramedische Instituut (NPi), vertegenwoordigd door de directeur, de heer drs. M.W.A. Jongert hebben op donderdag 13 juli 2017 het convenant ondertekend.

Samenwerking

Het NPI en het KNGF spreken de intentie uit tot duurzame samenwerking op het gebied van het professionaliseren van fysiotherapeuten. Belangrijkste doelen zijn het versterken van de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg, het vergroten, het actueel houden van kennis en duurzame inzetbaarheid te borgen door life long learning van fysiotherapeuten.

De samenwerking tussen het NPi en het KNGF moet voor het KNGF, de KNGF-leden (inclusief de beroepsinhoudelijke verenigingen) en voor het NPi van toegevoegde waarde zijn. En de specifieke rollen van het KNGF en het NPi worden binnen de samenwerking gerespecteerd en benut, om een optimale synergie te bereiken. Een verdere verkenning van intensivering van partnership wordt op korte termijn gepland.  

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.