Contractering fysiotherapie 2018

27 jul 2017
Zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid 2018 op 1 april 2017 via hun websites kenbaar gemaakt. Het KNGF is vanaf dat moment intensief in gesprek geweest met de zorgverzekeraars over de contractering voor 2018.

Contractering 2018

Ook dit jaar is het weer pijnlijk duidelijk dat er voor wat betreft onderhandelen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars over de tarieven, geen level playing field bestaat. Verzekeraars melden dat er ook dit jaar slechts een minimale correctie op de tarieven zal plaatsvinden, die in lijn is met de inflatie. Substantiële verbeteringen zijn niet te verwachten, ondanks het feit dat het KNGF blijft aandringen op verhoging naar een tarief van minstens € 39,50 (berekend o.b.v. NZa-systematiek, inclusief indexeringen).  

Inmiddels heeft het KNGF conceptovereenkomsten van de zorgverzekeraars ontvangen. Het KNGF is in gesprek met de zorgverzekeraars over onderdelen en voorwaarden van deze overeenkomsten, die in de optiek van het KNGF op een onwenselijke manier het ondernemerschap raken, de autonomie op de kwaliteit van zorg weghalen bij de beroepsgroep, of voorwaarden en processen die zorgen voor onnodige administratieve lasten.

In de concept overeenkomsten zijn de tarieven nog niet bekend gemaakt. Dit maakt een volledige beoordeling uiteraard lastig, omdat tarieven een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst zijn.

Conceptovereenkomsten worden overigens onder strikt embargo aan het KNGF ter beschikking gesteld. Het KNGF heeft meelezers uit het veld aangewezen en werkt samen met een advocatenkantoor om zorgverzekeraars van een onderbouwde reactie te voorzien.

Vanaf begin september zullen de definitieve overeenkomsten via VECOZO bij u worden aangeboden. Houdt u daarom uw mail goed in de gaten.

In september en oktober zal het KNGF analyses per verzekeraar en actuele informatie over contractering publiceren in speciale nieuwsbrieven aan de leden.