Model verwerkersovereenkomst beschikbaar voor de zorgsector

19 dec 2017
Actiz, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN - verenigd in de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) - hebben in een standaard model verwerkersovereenkomst ontwikkeld.

Model

Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is wettelijk verplicht als een zorgaanbieder een derde partij inschakelt die persoonsgegevens verwerkt namens de zorgaanbieder, bijvoorbeeld de leverancier van het cliënten/patiëntendossier. Deze verplichting vloeit tot 25 mei 2018 voort uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het model is ontwikkeld in nauwe samenwerking met zorgorganisaties, leveranciers en deskundigen. Basis voor het model vormde de NVZ-bewerkersovereenkomst 2016.  Voor aanvullende informatie en de modelovereenkomst klik hier.

 

Trefwoorden: