Persbericht: Meetinstrument zorgverzekeraars nadelig voor patiënten. KNGF roept partijen op tot spoedoverleg

24 okt 2016
De behandelindex, het behandelgemiddelde dat zorgverzekeraars gebruiken als meetinstrument om fysiotherapeuten en andere zorgverleners te bewegen het gemiddeld aantal behandelingen per klacht of aandoening te verminderen, leidt landelijk tot steeds meer protest. Patiënten zijn de dupe.

Spoedoverleg

“Door  het gebruik van de behandelindex in contracten met fysiotherapeuten gaan zorgverzekeraars zich steeds meer bemoeien met het medisch-professionele oordeel van hoogopgeleide zorgverleners. Zo bepalen zorgverzekeraars in feite hoeveel behandelingen een patiënt mag krijgen. Het gevolg is dat noodzakelijke behandelingen voortijdig worden stopgezet. Een uiterst onwenselijke situatie voor zowel patiënten als de kwaliteit van de zorg in het algemeen”, aldus KNGF-voorzitter Guusje ter Horst.

Niet alleen de behandelindex, maar ook talloze andere bepalingen die zorgverzekeraars aan fysiotherapeuten opleggen, werken beperkend bij de beroepsuitoefening van veel zorgverleners en zijn uiteindelijk in het nadeel van de patiënt. Niet naleven van deze bepalingen komt de overtredende zorgverlener op boetes en strafkortingen te staan. Zo komt het regelmatig voor dat zorgverzekeraars per contract een omzetplafond vaststellen. Overschrijdt de praktijkhouder dat maximum, dan krijgt hij een strafkorting op het behandeltarief opgelegd. Los daarvan verschillen zorgcontracten per verzekeraar, zodat zorgverleners steeds weer andere behandelnormen moeten hanteren en daardoor met enorme administratieve lasten worden opgezadeld. Het is daarnaast zo dat zorgverzekeraars hun berekeningsmethoden niet vrij willen geven, zodat een zorgverlener nooit kan bepalen of de uitkomsten kloppen.

“Met dergelijke contractbepalingen is het zo langzamerhand onwerkbaar geworden voor een gemiddelde praktijk. Temeer daar het behandeltarief al meer dan tien jaar onveranderd is gebleven en zelfs niet geïndexeerd wordt. Zo hollen praktijken achteruit en komt de kwaliteit onder druk te staan. Daarbij komt dat verzekeraars weigeren om met praktijken te onderhandelen, zoals in een systeem van marktwerking zou moeten kunnen. Fysiotherapeuten moeten tekenen bij het kruisje. Ze kunnen dus geen kant op”, stelt de KNGF voorzitter.

“Verzekeraars hebben de wettelijke taak om zorg doelmatig en efficiënt in te kopen. Echter, het slaat door als de behandelindex als afrekeninstrument wordt gebruikt, zonder daarbij te letten op de kwaliteit en dus het patiënten welzijn.”

Omdat voor het KNGF en haar 20.000 leden de maat vol is, roept deze beroepsorganisatie vandaag per brief de Patiëntenfederatie, Zorgverzekeraars Nederland en de zorgverzekeraars op tot spoedoverleg om deze onhoudbare situatie op te lossen. In deze brief stelt de KNGF voorzitter voor een gezamenlijke opdracht te geven aan een onafhankelijke, ter zake deskundige organisatie om gericht onderzoek te doen naar een objectieve indicator voor mogelijke afwijkingen in kwaliteit of doelmatigheid. Dit instrument dient volgens haar in 2018 collectief gehanteerd te worden.

Voor meer informatie: Pieter Vonk, KNGF: 06 – 531 44 901

Trefwoorden:

Reacties

 • Dhr. R. Thans (1 november 2016 19:44)
  zet een advocaat op deze zaak tegen deze sjoemelpolissen van zv,s , zv,s bedonderen ons !
 • Dhr. V. Ruikes (27 oktober 2016 07:53)
  EINDELIJK!!!!!
 • Dhr. A. van der Meij (26 oktober 2016 19:05)
  Wij hebben in onze 3 praktijken besloten dat de maat nu echt vol is en voelen ons gedwongen tot het nemen van maatregelen. In de uitzending van zorg.nu 2 weken geleden werd de door verzekeraars toegepaste behandelindex en daartegenover de aan verzekerde verkochte AV polissen die veel fysiotherapie behandelingen dekken al belicht. Dit is in onze ogen een vorm van frauderen, want verzekeraars verkopen enerzijds dure AV polissen en straffen anderzijds fysiotherapeuten als ze teveel behandelen. Dit wordt gewoon gedoogd in Nederland. Schandalig!! Ook het door de verzekeraars ingevoerde signaleringsmoment gaat ons echt te ver. Toename van administratieve lasten doet ons ook de das om. Wij tekenen GEEN contracten meer met verzekeraars voor 2017 om patiënten die zorg te kunnen geven waar ze recht op hebben. Wij hebben voor 2017 een tarief gecalculeerd wat voor iedere patiënt betaalbaar is en wat grotendeels toch vergoed zal worden ook al zijn we dan niet gecontracteerd. Daarnaast gaan onze administratieve lasten dan pas echt omlaag. De beroepsgroep zou massaal de tandartsen moeten volgen mbt hun contracteerbesluit wat zij lang geleden al hebben genomen. Helaas tekenen fysiotherapeuten massaal klakkeloos de contracten zonder ze echt te hebben gelezen. Wij wensen het KNGF veel succes met de "onderhandelingen". Mvrgr Alex van der Meij
 • Mevr. G. Sookhlall (26 oktober 2016 14:36)
  Ik neem aan dat er ook gekeken zal worden naar restricties op niet-gecontracteerde zorgverlening.
 • Dhr. G. Heesakkers (26 oktober 2016 13:42)

  wat te doen met ondertekening contracten 2017, 1 november is deadline 

  • KNGF (28 oktober 2016 09:31)

   Voor de meeste contracten is de uiterste datum om het contract te ondertekenen gesteld op 1 november. In de updates die wij eerder stuurden hebben wij u hierover geïnformeerd. Een schema met alle tekentermijnen vindt u op de pagina van contractering. 

   Zonder toezegging van de verzekeraar dat u later mag reageren, kan de verzekeraar u aan deze termijn houden. Een uitzondering is, wanneer u bij VGZ bezwaar heeft gemaakt tegen de behandelindex en nog niet hebt ondertekend. Dan krijgt u uitstel tot 7 november. Dit is afgesproken door  KNGF en VGZ. 

    

 • Dhr. A. van Winkel (26 oktober 2016 12:25)

  Contracten die voor 2017 zijn opgedrongen moeten met terugwerkende kracht van tafel, alsmede consequenties van de behandelindexen en de uitsluiting voor het behandelen van bepaalde patientengroepen. KNGF, actie graag

 • De heer R. Kwant (26 oktober 2016 12:16)
  Zijn er al reacties bekend?
 • Dhr. A. Visser (26 oktober 2016 10:20)

  Gisteravond heb ik een informele vergadering met collegae bijgewoond in Zeewolde. De onvrede is zo groot, dat net als ondergetekende steeds meer de wens bestaat contractloos te werken. Een collega was echt wanhopig en boos n.a.v. een CZ audit die niet goed genoeg bevonden werd, terwijl ze deze op 'plus'- niveau had voorbereid! Laten we niet vergeten wat de kosten zijn van 'Fysiotherapie' op het totale budget van gezondheidszorg! En welke inspanningen er allemaal niet verricht zijn de laatste jaren om kwaliteit te bevorderen. Het houdt niet op!! Dit statement moet de wereld in, want het kan echt niet langer zo doorgaan!!!

 • Mevr. M. van Eekeren (26 oktober 2016 10:06)
  geweldig ; eindelijk !
 • Dhr. P. Knaven (26 oktober 2016 08:18)
  Eindelijk!!!
 • Mevrouw J. Kloosterhuis (25 oktober 2016 22:33)

  Hier ben ik heel blij mee, hoop dat er nu eindelijk wat gaat veranderen.

 • Mevrouw M. Neeling (25 oktober 2016 22:31)
  he he het werd tijd dat er eindelijk tegen gas gegeven wordt aan de almachtige zorgverzekeraars. Nu maar hopen dat het enige indruk maakt.
 • Mevrouw G. Felicetti (25 oktober 2016 22:10)
  Goed werk en een uitstekende actie.
 • Mevrouw J. Dallinga (25 oktober 2016 21:43)
  Helemaal mee eens!
 • De heer T. Valster (25 oktober 2016 20:47)

  In 2014 door Achmea aangemerkt voor het "beheersmodel-traject" (met alle gevolgen van dien) omdat mijn behandelgemiddelde (2013) meer dan 15% afweek van het van het Achmea-gemiddelde van 13 behandelingen per jaar en aandoening. Dit terwijl mijn praktijk een cliënten-bestand heeft met een gemiddelde leeftijd van boven de 80 jaar! Daarbij heeft 50% of meer een chronische indicatie en de rest diverse co-morbiditeit. Verder hebben al deze cliënten een indicatie om aan huis te worden behandeld. Alle gewogen spiegelinformatie van andere zorgverzekeraars lieten tot dan toe altijd een behandelindex < 100 zien! Als eind 2014 Achmea voor het eerst ook een gewogen statistiek produceert blijkt mijn index over 2013 (waarover het conflict nog altijd bestaat) slechts 96 te zijn. Het kwaad was echter al geschied. Audit, verbetercursus met idiote verslagleggings-eisen en richtlijnen waarvan het bestuur van de maker, het KNGF, zelf openlijk (rubriek "van de bestuurstafel" juli 2014) toegeeft dat "de huidige richtlijnen niet goed genoeg getoetst zijn op bruikbaarheid in de praktijk". Dit terwijl wij als fysiotherapeuten wel op worden afgerekend! In die waanzin moeten wij nu al jaren werken. Ik heb meer dan 34 jaar binnen mijn gemeente gewerkt zonder enig probleem met cliënten en/of huisartsen en Thuiszorg-organisaties. Ondanks dit feit heb ik nu min of meer besloten om te stoppen met mijn vak als fysiotherapeut en teken geen enkel contract meer. Mijn praktijk is nog steeds gezond en ook ik zou, met plezier, nog enkele jaren kunnen werken en mijn bijdrage aan de maatschappij leveren. Het plezier is echter schuil gegaan achter depressiviteit en het gevoel verdwaald te zijn in mijn eigen vak. In plaats van deze "straf" klinkt het arrogant als ik mijzelf zou willen voordragen voor het lintje dat ik eigenlijk verdien na zoveel jaren met vakmanschap, zorg, aandacht en liefde te hebben gewerkt voor de kwetsbare ouderen in onze (beschaafde??) samenleving. Wie gaat mij helpen? Tim Valster

 • De heer S. Geelhuysen (25 oktober 2016 20:26)
  En nou maar hopen dat de arrogantie van de macht het een keer niet wint
 • M. Verhaert (25 oktober 2016 19:40)

  Krachtig en duidelijk naar de zorgverzekeraars toe! Laten we doorgaan en in onze kracht blijven staan.

 • Mevrouw P. Tempelman (25 oktober 2016 19:01)
  Top!
 • De heer C. van de Velden (25 oktober 2016 18:37)
  Nodig en TOP! Oproep aan alle Leden: vul AUB de vragenlijst in over uw ervaringen met deze contracteer ronde.. Daar kan het KNGF mee verder!!
 • Mevrouw A. de Wilde (25 oktober 2016 18:37)
  voor alle collega's die nog in de shit zitten de uitkomst onderzoek graag met terug werkende kracht.
 • De heer C. van de Velden (25 oktober 2016 18:37)
  Nodig en TOP! Oproep aan alle Leden: vul AUB de vragenlijst in over uw ervaringen met deze contracteer ronde.. Daar kan het KNGF mee verder!!
 • De heer M. Tiels (25 oktober 2016 18:11)

  Eindelijk dat het KNGF ten strijde trekt voor hun 20.000 leden. Afgelopen donderdag was ik bij een bijeenkomst van het RGF Maasvallei waar het VGZ uitleg trachtte te geven aan hun behandelindex en verdere beleid. Ik zeg trachtte, want de presentatie werd vnl geleid door twee zorginkopers, die (zoals het elke inkoper betracht) gaat het om kosten te besparen en een duidelijke (soms zichzelf tegensprekende) uitleg kwam er niet. En dat kwam ze op een stortvloed aan commentaar te staan van de aanwezigen. Ik wil hiermee zeggen: KNGF pak door. Succes.

 • De heer B. Spijkers (25 oktober 2016 18:04)

  Goede actie!! Het mag ook breder verspreid worden in de pers! Ik stoor me bijv. aan de reclames van pearl, specsavers en zo. Die roepen onbelemmerd op tot 'volmaken' van de aanvullende verzekering. Als die ook een index hadden.....

 • De heer H. Scholing (25 oktober 2016 17:53)
  Yesyes!! Beter laat dan nooit! Maar oh wat juichen we het toe dat er nu stappen worden gemaakt! En nu KNGF, graag doorpakken! Geef ons ons vak terug..
 • De heer R. Mekel (25 oktober 2016 17:52)

  Eindelijk gebeurt weer eens iets, hopelijk heeft dit ook effect belachelijke beperkende regelingen van de zorgverzekeraars. Ik begrijp alleen niet dat er nu pas reactie is vanuit het KNGF, dit speelt toch al langer ook vorig jaar bij contracten en nu wellicht alweer te laat voor contracten 2016 als er iets gaat veranderen is 2017. Dat wil dus zeggen voor de contracten 2018.

 • De heer R. van der Horst (25 oktober 2016 17:50)
  Eindelijk!!!!!!!!!!!
 • Dhr. F. Verbeek (25 oktober 2016 09:22)
  super

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.