Artrosecongres: 3 interessante bevindingen op een rij

5 apr 2016
Vorige week waren alle artroseonderzoekers uit de wereld in Amsterdam bijeen voor het jaarlijkse OARSI congres. Ook dit jaar presenteerden veel Nederlandse (fysiotherapie)wetenschappers hun bevindingen en was er aandacht voor het belang van fysiotherapie bij artrose. Jesper Knoop, onderzoeker bij Reade en beleidsmedewerker bij het KNGF was er in Amsterdam bij. Hij zette de meest interessante resultaten over knieartrose op een rij.

Fysiotherapie bij vroegtijdige artrose

Veel patiënten met knieartrose worden pas behandeld als er al veel structurele afwijkingen in het gewricht op een röntgenfoto te zien zijn. Dit terwijl het steeds duidelijker wordt dat als patiënten in een vroeg stadium van artrose al behandeld worden door een fysiotherapeut met spierversterkende oefentherapie, de artrose nog omkeerbaar kan zijn. Daarom is het noodzakelijk dat patiënten zo vroeg mogelijk geïdentificeerd worden; als er nog geen of weinig schade in het gewricht is. Met bijvoorbeeld de KOOS-vragenlijst, een knieonderzoek en een spierkrachtmeting kunnen mensen met functionele beperkingen al vroeg ontdekt en behandeld worden. Uit Nederlands onderzoek is zelfs gebleken dat artrose voorkomen kan worden door oefentherapie in combinatie met afvallen.

Meest optimale inhoud van oefentherapie
Hoewel het al onomstotelijk bewezen is dat oefentherapie effectief is bij knieartrose, wordt er nu veel onderzoek gedaan naar de meest optimale vorm van oefentherapie. Het toevoegen van telefonische consults aan gesuperviseerde sessies had geen meerwaarde, zo bleek uit Australisch onderzoek. Uit Engels onderzoek bleek een oefentherapie van 4 sessies net zo effectief (maar goedkoper) bij mensen met kniepijn als oefentherapie van 6 of van 10 sessies. Hierbij viel echter wel op dat de intensiteit van de oefenprogramma's uit dit onderzoek aan de lage kant was en daardoor wellicht geen verschil in effect opleverde. Ook het Nederlandse DO-IT programma (gesubsidieerd door KNGF) werd gepresenteerd. Hieruit blijkt dat specifiek aangepaste gesuperviseerde oefentherapie ook zeer effectief is bij patiënten met knieartrose en comorbiditeiten zoals DM2 of COPD.

Betere selectie van kandidaten voor operatie
Het is bekend dat een gewichtvervangende operatie bij patiënten met knieartrose vaak leidt tot minder klachten. Uit recent onderzoek blijkt echter ook dat een aanzienlijk deel (20-40%) niet vooruitgaat of zelfs achteruitgaat na de operatie. Dit zijn voor een groot deel patiënten die relatief weinig klachten hebben voor de operatie. Als orthopeden alleen de meeste ernstige groep (waarvan de klachten ook na conservatieve behandeling niet verbeterden) zouden opereren, dan zouden de gemiddelde behandeleffecten dus veel beter worden met een afname in kosten.

Meer informatie op: http://2016.oarsi.org.

Trefwoorden: