De stijging van kosten voor fysiotherapie is een mythe

5 feb 2019
Kitty Bouten
Kitty Bouten
KNGF-bestuurslid
‘De kosten voor fysiotherapie stijgen!’ Althans, dat hardnekkige geluid horen we van verschillende kanten. Het is een stelling die gepresenteerd wordt als een probleem dat verklaard en opgelost moet worden. Dat hoeft helemaal niet, want het is niet waar! Hierbij de feiten.

De feiten

De kosten voor fysiotherapie schommelen al jaren rond de 1,5 miljard. Daarvan komt ongeveer een 0,5 miljard ten laste van de BV en ongeveer 1 miljard ten laste van de AV. In absolute bedragen is er wel sprake van een lichte stijging, maar die is ongeveer gelijk aan de inflatie. Fysiotherapie is ook maar een kleine kostenpost in de totale zorgkosten.

Afgelopen jaar is fysiotherapie voor claudicatio, artrose en COPD weer in de BV gekomen. De kosten daarvoor zijn mee geschoven van de AV naar de BV. Daarnaast veroorzaakt de vergrijzing een toename in de kosten in de BV. Er zijn immers meer ouderen en dat betekent: meer chronische aandoeningen.

Zorgverzekeraars Nederland  (ZN) trekt uit die trend de conclusie dat de kosten voor fysiotherapie zijn gestegen. Dat is logisch als je bedenkt dat ZN zich alléén bezig houdt met de kosten die vallen onder de Zorgverzekeringswet (en de WLZ), dat wil zeggen: kosten die in de basisverzekering vallen. Een stijging van kosten voor fysiotherapie in de BV leidt bij ZN dus logischerwijs tot de reactie: we  zien een kostenstijging dus moeten we maatregelen nemen. Dat het slechts een verschuiving van kosten van AV naar BV is, dat die stijging leidt tot minder kosten elders in de keten en dat die verschuiving een gevolg is van een bewuste beleidskeuze om de totale zorgkosten gunstig te beïnvloeden, zie je niet terug in de reactie van ZN.

Bij de individuele zorgverzekeraars speelt iets anders. De kosten voor fysiotherapie in de AV zijn in 2017 licht gedaald. De marges van zorgverzekeraars op de AV nemen desondanks af. Dat komt doordat steeds meer mensen met een aanvullende polis alleen zorg verzekeren waarvan ze verwachten die nodig te hebben. Verzekeraars hebben dus steeds minder mensen met een aanvullende verzekering die géén kosten declareren. Binnen de AV is fysiotherapie relatief een grote kostenpost omdat de meeste mensen een aanvullende verzekering juist afsluiten voor fysiotherapie. Zorgverzekeraars zeggen dan dat de kosten stijgen, terwijl ze bedoelen dat ze minder winst maken op de AV. Daarom leggen de verzekeraars druk op de tarieven fysiotherapie en de behandelaantallen per patiënt. Daarom ook hun voortdurende en indringende roep om grotere doelmatigheid, een uitbijtersbeleid en vermindering van het aantal fysiotherapeuten.

Fysiotherapeuten verdienen in dit verband een compliment van de zorgverzekeraars. Ze hebben bijgedragen aan de verkoopbaarheid van de AV en de marge daarop voor zorgverzekeraars. Ze zijn meer mensen gaan behandelen, maar geven minder behandelingen per patiënt. Tegen tarieven die ondanks fors gestegen kosten en inflatie al jaren nagenoeg niet zijn aangepast. En toch blijft de patiëntwaardering onder die extreme druk ongekend hoog.

Als mythes het logisch denken verdringen, dan kùn je niet tot reële oplossingen komen. Want mythes belemmeren het zicht op de realiteit en staan daarmee echte oplossingen in de weg. Of erger: de beste zorg aan patiënten. Dan kan het niet anders dan dat beroepsgroep en vereniging zich roeren. Hoogste tijd om de mythes de wereld uit te helpen en op basis van reële feiten over echte oplossingen te gaan praten.

Kitty Bouten
Bestuurslid KNGF

Trefwoorden:

Reacties

 • Mevr. Vonk (6 maart 2019 21:25)
  Nog ter aanvulling op deze heldere en goede blog van Kitty zijn de fysiotherapeutische behandelingen die een bepaalde duurdere operatie vervangen of uitstellen. Denk aan oefentherapie bij claudicatio, THP en TKP en andere aandoeningen. Het is logisch dat daardoor de zorgkosten voor fysiotherapie stijgen, maar deze kosten worden niet weggestreept tegen de hogere OK kosten van soms wel 8000-10.000 euro bij een chirurgische/orthopedische ingreep. Wat ik ook jammer vind is dat de zorgverzekeraar de steeds groter wordende verantwoordelijkheid van de fysiotherapeut niet mee neemt in het tarief. Wij stellen veelal een hypothese/diagnose bij verdenking enkelbandruptuur/kruisbandruptuur etc. waardoor onnodige rontgen diagnostiek verminderd kan worden.
 • Mevr. W. Huitema (17 februari 2019 11:04)
  Goede column. Laten we het eens hebben over wat Fysiotherapie oplevert.
 • Dhr. Van Schuppen (8 februari 2019 13:04)
  Wat ik nog mis in het verhaal is de stijging van het aantal behandelingen aan huis. Oorzaak eerder ontslag uit de 2e lijn en het langer zelfstandig blijven wonen. Hierdoor meer aanspraak op zorg, waaronder fysiotherapie, uit de 1e lijn. Mede hierdoor hogere declaraties fysiotherapie waarvoor dus een logische verklaring is.
 • Mevr. Van der Werf (6 februari 2019 22:39)

  Wat ook past in dit verhaal is dat fysiotherapeuten de laatste jaren steeds meer werk zijn gaan verrichten in instellingen. Werk dat daarvoor gedaan werd door een interne fysiotherapeut, maar waar eerstelijnsfysiotherapeuten nu voor gevraagd worden nadat de Ft ontslagen is. Bekostiging kwam toen uit een heel ander potje. Het gaat hierbij vrijwel altijd om chronische patienten waarbij de Ft zorg betaald wordt uit de BV. Vaak nog met instellingtarief erbij, verlengde zittingen enz... puur een verschuiving van zorgkosten dus.

 • Dhr. Mathijssen (6 februari 2019 05:47)
  Allemaal waar. Jan Megens verkondigde dit al vele tientallen jaren geleden. Fysiotherapie in de etalage leggen en dan verbaasd zijn als er veel van verkocht wordt. Jan zit inmiddels bij Menzis en wij zitten nog steeds nog steeds op de blaren....
 • Dhr. van der Lely (5 februari 2019 20:24)
  Daarnaast is het vreemd dat zorgverzekeraars de vergoedingen uit de AV steeds verminderen. Daar waar eerst de verzekerde nog bijv. 9x uit de AV per indicatie vergoed kreeg het jaar erop de per indicatie eraf ging. Vervolgens kon het jaar erop gebeuren dat de vergoedingen naar 6x per jaar gingen. De premies gingen niet omlaag en de vergoedingen voor de fysiotherapie niet omhoog. Dan nog zeggen dat de uitgaven stijgen!!
 • Dhr. Swart (5 februari 2019 17:56)
  Goede duidelijke reactie Kitty.
 • Dhr. Mekel (5 februari 2019 17:25)
  Die kosten discussie moet je niet voeren het gaat erom wordt fysiotherapie nog als zinvol ervaren of niet als dat zo is heeft dat zijn prijs of dat nu iets meer of minder is is alleen van belang voor de winst van de verzekering de behandelprijs moet dan ook bepaald worden door de fysiotherapeut zelf en niet door het systeem zoals dit nu geregeld is zo snel mogelijk afkappen deze discussie
 • Dhr. Van Ommen (5 februari 2019 17:05)
  Prima verwoord Kitty! Nu nog bij een breed publiek uitdragen!

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.