Interessante tijden

29 okt 2018
Kitty Bouten
Kitty Bouten
KNGF-bestuurslid
Als Chinezen je interessante tijden toewensen dan hebben ze het niet al te goed met je voor. Het zijn interessante tijden voor fysiotherapeuten, maar Ik heb de overtuiging dat dat ons juist positieve ontwikkelingen gaat brengen!

Vertrouwen in beweging

De gezondheidszorg wordt georganiseerd rondom het individu dat zoveel mogelijk zelf de regie neemt als het gaat om zijn leefstijl en dus zijn gezondheid. Dat valt te lezen in het rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek en in de  definitie van gezondheid die Machteld Huber ons voorhoudt. In het licht van deze ontwikkelingen zal de organisatie van de zorg in de komende jaren drastisch veranderen. Er komen nieuwe vormen van samenwerking en financiering. Dat biedt kansen.

Fysiotherapeuten zijn bij uitstek gericht op het functioneren van mensen en het verlenen van zorg op maat. Echter, om deze kansen te grijpen is het essentieel dat we onze manier van (samen)werken en organiseren in overeenstemming brengen met deze ontwikkelingen. 
We moeten dus vooruit kijken. Daarom startte het bestuur van het KNGF anderhalf jaar geleden het traject “Vertrouwen in Beweging”. Samen met een groot aantal betrokkenen van binnen en buiten de fysiotherapie is een breed gedragen visie op fysiotherapie en het vak fysiotherapeut voor 2025 ontwikkeld.

In het kort stelt deze visie dat fysiotherapie in beeld komt wanneer bewegen niet vanzelfsprekend is. De fysiotherapeut werkt ook actief aan gezondheidsbevordering, samen met andere disciplines. Los van die kernactiviteit, roept de visie op om de deskundigheid van fysiotherapeuten meer inzichtelijk te maken door het werkveld te verdelen in clusters van specialisaties. 
Er was één punt waar de betrokkenen niet tot eenduidigheid kwamen. Dat was het gewenste opleidingsniveau voor fysiotherapeuten in de toekomst. Om ook daar tot eenheid te komen heeft het bestuur een groep betrokken leden en experts met uiteenlopende visies gevraagd dit onderwerp verder uit te diepen. Het bestuur is verheugd over het resultaat; een afgewogen advies gedragen door alle betrokkenen. Een advies dat de kwaliteit van de zorg borgt en perfect aansluit bij de hierboven beschreven ontwikkelingen. U leest hier alles over in het Visiedocument. 

Deze visie is de basis voor een veranderagenda, waarin we vaststellen welk beleid we gaan voeren en welke randvoorwaarden nodig zijn om de visie ook daadwerkelijk te realiseren.

Over de ‘Visie 2025’ stemmen KNGF-leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op 22 november aanstaande. Ik vind dat een enorm belangrijk moment, want het leidt het vak en de beroepsgroep een nieuwe tijd in. Een tijd met enorme kansen, maar ook een tijd waarin we onszelf soms opnieuw moeten uitvinden in intensieve samenwerking met andere zorgdisciplines, nieuwe financieringsstructuren, een andere praktijkvoering en ja, ook in een andere opstelling van zorgverzekeraars.

Interessante tijden dus, met nieuwe perspectieven en kansen. Als fysiotherapeuten zich net zo massaal achter deze visie scharen, als achter de protesten tegen zorgverzekeraars, dan komt het in de toekomst langs twee kanten helemaal goed met ons prachtige vak.

Ik nodig alle KNGF-leden dus van harte uit om mee te stemmen op 22 november! 

Kitty Bouten
Bestuurslid KNGF 

Trefwoorden:

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.