'Het beste is de vijand van het goede'

30 mrt 2018
Kitty Bouten
Kitty Bouten
KNGF-bestuurslid
Blog Kitty Bouten

'De kwaliteit van de geregistreerde is gegarandeerd goed'

Als ik met vakgenoten praat, dan voel ik direct aansluiting. We zijn uit hetzelfde hout gesneden. We hebben hetzelfde ‘DNA’. We spreken dezelfde taal. Is dat omdat we dezelfde ervaring hebben? Dezelfde opleiding? Mogelijk, maar ik denk dat er nog een andere verklaring is. ‘Iets’ heeft ons allemaal doen besluiten om met de opleiding voor dit vak te beginnen. En dat ‘iets’ is volgens mij onze gedeelde behoefte om mensen te helpen en dat zo goed mogelijk te doen. Dat zit diep in onze genen.

Het goed doen. Met alles wat je weet. Met al je ervaring. Met alle kennis die je kunt vergaren. Met al je energie en doorzettingsvermogen. Maar, hoe weet je zeker dat je het ook echt goed doet?

Piloten bijvoorbeeld, worstelen al jaren met die vraag. Ze attaqueren hem met ongekende discipline en professionalisme. Ze monitoren elkaar tijdens elke vlucht, ze zijn gewend elkaar voortdurend te verbeteren. Ze kennen een systeem van voortdurend leren, door controleren en evalueren. Ze doen al hun werk onder het motto ‘let’s make it a learning experience’. Het resultaat is dat het aantal ongevallen als gevolg van menselijk falen al decennia lang daalt. Ze hebben en houden hun kwaliteit onder controle. En ja, als een piloot niet aan de kwaliteitsstandaard voldoet, dan hoort hij er niet meer bij en kan hij vertrekken. Terecht, piloten zijn immers verantwoordelijk voor de veiligheid van mensen. En daar kun je niet mee sjoemelen. In de vliegindustrie is kwaliteit compromisloos en er bestaat geen discussie over wat kwaliteit is.

In de gezondheidszorg is kwaliteit natuurlijk minstens zo belangrijk als in de luchtvaart. Daarover zijn we het wel eens. We willen het beste voor onze patiënten en daarom zijn we intrinsiek gemotiveerd om alles over ons vak te weten te komen. En ja, als we een enkele keer een vakgenoot treffen die het daarmee niet al te nauw neemt, dan willen we graag dat die vertrekt. Terecht, want we zijn immers verantwoordelijk voor het welzijn van mensen en daar kun je niet mee sjoemelen.

Harde maten voor kwaliteit zijn echter in de gezondheidszorg moeilijker te definiëren dan in de techniek. Bij mensen hebben we te maken met een groot aantal niet of moeilijk te controleren variabelen. Dat maakt goed onderzoek naar kwaliteit complex en tijdrovend. Niet voor niets hoor je vaker de opmerking: de patiënt die in mijn behandelkamer zit, zou uitgesloten zijn van deelname aan dit onderzoek. Waarmee de betekenis van een onderzoek voor de praktijk gerelativeerd wordt.

In de fysiotherapie zijn er dan ook veel discussies over kwaliteit en die worden deels ook met stakeholders gevoerd. Die discussies gaan over de manier waarop we kwaliteit definiëren, borgen, transparant maken en voortdurend verder brengen. Daarbij gaat het vooral over meetbare grootheden. Hoe kunnen we kwaliteit meten, de inrichting van het systeem, doelmatigheid en de consequenties daarvan. Het blijkt bijzonder lastig kwaliteit te definiëren op een manier die weergeeft waar het echt om gaat: de waarde die behandeling voor de patiënt heeft. Terwijl dat is waar het om zou moeten gaan. Dat is ook waarom we ooit voor dit vak gekozen hebben.

Het KNGF heeft in het licht van al die discussies een nieuw kwaliteitssysteem ontwikkeld, luisterend naar en lerend van alle belanghebbenden en in samenwerking met wetenschappers. Dit nieuwe kwaliteitssysteem en het nieuwe Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF NL) gaat uit van het aantonen van vakbekwaamheid en ervaring, voortdurend de laatste kennis tot je nemen, vooral leren van vakgenoten en optreden als iemand niet aan de standaard voldoet. Ik ben ervan overtuigd dat we ons als fysiotherapeuten in dit systeem kunnen vinden; het gaat ons immers om de patiënt.

Bij de vormgeving van ons kwaliteitssysteem hebben we zorgvuldig bewaakt dat het systeem geen extra belasting met zich meebrengt. Dat is ook  niet nodig bij een intelligente inrichting van het systeem met gebruikmaking van de laatste wetenschappelijke inzichten. Professionals leren het meest van professionals, daarom hebben we intervisie aan het systeem toegevoegd. Deelname aan intervisie wordt gehonoreerd met minstens 40 van de verplichte 120 punten. De keuzevrijheid in het behalen van punten voor (her)accreditatie wordt groter, afgestemd op de competenties in onze beroepsprofielen. De zichtbaarheid en transparantie van onze kwaliteit verbetert sterk, door de invoering van een online portfolio. We maken niet alleen onze behandelingen maar ook ons kwaliteitssysteem doelmatig.

Eén discussiepunt wil ik niet onbenoemd laten: de vraag om een “ranking” van fysiotherapeuten. Die vraag kunnen we niet beantwoorden. Want wie is die beste fysiotherapeut: is dat die super-gespecialiseerde handtherapeut, die uitstekende manueel therapeut, die bijzonder deskundige kinderfysiotherapeut of die algemeen fysiotherapeut bij mij op de hoek? De vraag of de één beter is dan de ander, is niet te beantwoorden, want dat hangt af van de hulpvraag, de patiënt en zijn of haar situatie. Wat we wél kunnen doen is de kwaliteit van alle geregistreerden borgen en maximale transparantie geven over welke zorg je waar kunt vinden. We kunnen de competenties van de geregistreerde fysiotherapeuten optimaal zichtbaar maken. Zodat de zorgvrager kan bepalen welke therapeut het beste past bij haar/zijn vraag.

De functie van een kwaliteitssysteem is om te bewaken dat de kwaliteit van de geregistreerden gegarandeerd goed is. Een discussie over goed, beter, best brengt ons niet verder omdat we daar geen absolute maat voor hebben. ‘Goed, beter en best’ leidt tot een spiraal die veel kost en niets oplevert. Vandaag claimt deze groep het beste systeem te hebben en volgende maand een ander. Daarom is het beste de vijand van het goede. De kwaliteit die we leveren moet gegarandeerd goed zijn en dat borgen we met een robuust kwaliteitssysteem. De rest is vooral een marketinginspanning en eenieder mag zelf bepalen hoeveel hij daarin investeert.

Kitty Bouten,

Bestuurslid KNGF

Trefwoorden:

Reacties

  • Dhr. J.A. de Koning (16 april 2018 12:07)

    Ook ik maak al jaren de vergelijking met piloten. Maar dan andersom, onze patiënten storten niet neer. De schade die een therapeut aan een patiënt kan aanrichten is minimaal en bij mij in de afgelopen 40 jaar incidenteel (1x per 10 jaar) en met maximaal 2 weken napijn of hinder. Toch heb ik het idee dat ik heel veel knopjes moet bedienen. En ik moet steeds meer knopjes erbij aanzetten en dat kost nu al meer dan de helft van mijn werktijd. Mijn tijd in de simulator moet ik zelf betalen, als ik ergens een tussenstop maak moet ik het verblijf daar zelf betalen. Mijn opleiding voor een nieuw type vliegtuig moet ik in mijn eigen tijd doen en zelf betalen, zonder dat ik daardoor meer ga verdienen. Mijn netto salaris ligt rond €17 per uur, die van collega's fysio in loondienst rond de €13 per uur. Piloten verdienen https://www.glassdoor.nl/Salarissen/KLM-Salarissen-E3486.htm https://www.upinthesky.nl/2017/05/16/easyjet-zoekt-piloten-en-biedt-dit-salaris/ Fysiotherapeuten zitten in 50% van de gevallen tegen een burn out aan, het genootschap fysiotherapie blijft maar druk zetten op aantonen van kwaliteit zonder dat dat sinds 2003 tot en betere beloning heeft geleid. Het KNGF moet zijn leden beschermen tegen ziekmakende administratieve belastingen en kwaliteitseisen en moet zijn energie en geld stoppen in het verbeteren van de omzet/beloning van een fysiotherapeut zodat de vergelijking met een piloot opgaat.

  • Dhr. M.J.W. Brakké (3 april 2018 18:05)
    Zolang het KNGF nog steeds geld, energie en tijd steekt in praktijken die anno 2018 hun dossiers en declaraties nog steeds niet op orde hebben heb ik niet zoveel vertrouwen in het kwaliteitssysteem. Als daar nu, na al die jaren, als KNGF gewoon eens afscheid van genomen wordt zijn we al een heel eind op weg naar 'beter'. Het geeft ook gelijk wat meer ruimte om de praktijken die wel al jaren bezig zijn met 'kwaliteit' meer te ondersteunen

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.