Een olifant geeft richting

9 jul 2018
Kitty Bouten
Kitty Bouten
KNGF-bestuurslid
'Visie is als de olifant die het uitzicht belemmert'. Die woorden van minister-president Rutte lieten in 2013 een schokgolfje door ons land en ja, zelfs door de wereld gaan. Een regering zonder visie! Waar moet dat toe leiden?

.

Onze wereld verandert continu en daar moeten wij mee omgaan, als mens en als fysiotherapeut. Daarbij helpt het als je een beeld hebt van de richting van de veranderingen en een idee van hoe je je daartoe wilt verhouden. Zekerheden over welke veranderingen daadwerkelijk plaats gaan vinden hebben we niet. Een visie moet daarom dynamisch zijn.

Een professionele beroepsgroep moet zich in een voortdurend veranderende wereld steeds weer afvragen hoe hij zich voorbereidt op de toekomst en daar waar mogelijk richting aan geeft. Doe je dat niet, dan doen anderen dat voor jou en word je positie uitgehold. Of ziet men je in het geheel niet meer staan. Een visie is nodig om doelgericht beleid te maken, zodat de fysiotherapie ook in de komende jaren maatschappelijk belangrijk en waardevol blijft. Die positie krijgen en verdienen we alleen wanneer we een relevante bijdrage kunnen blijven leveren aan het zo goed mogelijk kunnen functioneren en participeren van mensen.

Om die reden startte het KNGF alweer een jaar geleden het project ‘Vertrouwen in Beweging’. Doel daarvan is om die noodzakelijke visie op de toekomst te formuleren. Dat gebeurde samen met een grote groep leden en bijzondere deskundigen van binnen en buiten de fysiotherapie. We hebben veel gesprekken en stevige discussies gevoerd. Het resultaat werd op 19 juni jl. tijdens een drukbezochte bijeenkomst in de Jaarbeurs aan het KNGF-bestuur overhandigd.

De kern van fysiotherapie blijft in die visie het beïnvloeden van het bewegend functioneren wanneer dat niet meer vanzelf gaat. En wel op zo’n manier dat de patiënt zijn gewenste en noodzakelijke functies, activiteiten en participatie kan behouden en ontwikkelen. Patiëntgericht en waarde gedreven. Dat doen we in overleg met de patiënt en waar mogelijk met eigen inspanning van de patiënt. Daarbij houden we uiteraard rekening met zijn levensfase en levensomstandigheden. Een fysiotherapeut beantwoordt niet alleen zorgvragen maar werkt ook proactief aan preventie en gezondheidsbevordering, samen met andere disciplines. Universele preventie ter bevordering van gezondheid in het sociale domein wordt echter niet per se gezien als behorend tot het domein van de fysiotherapie.

Nieuw is de doelstelling ons werkveld te verdelen in clusters van specialisaties. Een mogelijke clustering is kinderen, ouderen en aandoeningen op het gebied van neurologie, cardiorespiratoire systeem, musculoskeletale systeem en oncologie. Daarmee maken we onze deskundigheid voor patiënten, collega-zorgverleners en anderen inzichtelijk. Meer dan nu het geval is met 13 BI’s en daarnaast een enorme en toenemende hoeveelheid netwerken.

En een derde belangrijk bespreekpunt bij de consultatie van de deelnemers aan dit project is het gewenste opleidingsniveau. In de tekst van 19 juni wordt de wens uitgesproken om met ingang van 2025 alle op te leiden fysiotherapeuten uit te laten stromen op Masterniveau (HBO of universiteit). Daar ontstond ook de 19e nog de nodige discussie over met collega’s die de overtuiging hebben dat er ook plaats blijft voor een bachelor opgeleide fysiotherapeut. Komende maanden willen we gebruiken om te kijken of voorstanders van de verschillend visies elkaar nog dichter kunnen naderen. In de Najaars ALV leggen we het visie document aan u voor en dan is het aan u om een uitspraak hierover te doen.

Onze visie op de toekomst van de fysiotherapie zal altijd een zekere dynamiek kennen in wisselwerking met de veranderingen om ons heen. Ook met die kanttekening geeft een visie ons richting bij het ontwikkelen van beleid. Een visie geeft praktijkhouders en fysiotherapeuten handvatten voor de keuzes die zij maken voor hun eigen toekomstige positie. Zo’n olifant wil ik wel.

Kitty Bouten

Bestuurslid KNGF

Trefwoorden:

Reacties

  • Dhr. F.J.J. Conijn (10 augustus 2018 21:13)
    Ik vraag me af waar die wens tot uitstroom op masterniveau vandaan komt. Van de zorgverzekeraars, die al een scala aan kwaliteitsborgingen c.q. -controles hebben ingesteld/overgenomen (Plusprogramma met al zijn eisen, CKR, Beheersmodelaudits, Effectiviteitstraject Fysiotherapie, Behandelindex, PREM)? Of van universitair geschoolde KNGF-adviseurs? En is er bewijs dat masters kosteneffectiever of beter zijn dan niet-masters?
  • Dhr. A. Stolte (16 juli 2018 21:44)
    Wellicht al beter bij u bekend onder de naam Behandelindex (BI). Menzis volgt hierin de doorontwikkeling van de BI, zoals is opgenomen in het Hoofd Lijnen Akkoord Paramedie (HLAP). Ook Menzis hanteert het BI als afrekeninstrument in het kader van "kwaliteit" Was dat inderdaad wat afgesproken is??? Dan is dat knap waardeloos! En anders wordt het tijd dat het KNGF zich daar publiekelijk tegen verzet!
  • Mevr. M. Bosboom (10 juli 2018 20:41)
    Het is leuk om fysiotherapeuten om masterniveau uit te laten stromen, maar dan zou het wel schelen als de masteropleiding enigszins betaalbaar is. Want 6500 euro per jaar is wel een heel groot bedrag om neer te tellen als je daarnaast ook nog eens minder moet gaan werken om de studie te kunnen volgen. Bovendien is het heel fijn om ook wat werkervaring op te doen voordat je een specialisatie kiest. Ook zijn er een hoop cursussen die je in een bepaalde richting kunt volgen. Uiteindelijk behandeld in de kleine praktijk ook de kinderfysiotherapeut gewoon de oudere met knieklachten en de geriatrisch therapeut de jongvolwassene met een VKB-reconstructie. Wat is dan precies de toegevoegde waarde van een specialisatie? De verschillende problematiek houdt je juist scherp, zodat je niet vastroest in steeds dezelfde klachtenpatronen en daarmee denkpatronen.

Leden kunnen reageren

Word lid om hierop te kunnen reageren of log hier eerst in als u al lid bent.