Laatste nieuws

Breng ook je stem uit voor de Jaco den Dekker afstudeerprijs
06 december 2022
Breng ook je stem uit voor de Jaco den Dekker afstudeerprijs

Elk jaar reikt het KNGF een jury- en publieksprijs uit voor het beste en meest belangrijke afstudeeronderzoek binnen de fysiotherapie: de Jaco den Dekker afstudeerprijs.

Lees verder
29 november 2022
Nu beschikbaar: overzicht fysiotherapie in aanvullende verzekeringen 2023

Vandaag publiceren we een lijst van de polisgegevens van zorgverzekeraars voor 2023.

Lees verder
Hoogste erkenning voor Coach2Move
22 november 2022
Hoogste erkenning voor Coach2Move

Op meerdere plekken blijkt dat fysiotherapie een waardevolle bijdrage kan leveren aan het haalbaar en betaalbaar houden van zorg. We zien dat bij de behandeling van heupartrose, knieartrose en COPD, waar fysiotherapie aantoonbaar operatieve ingrepen en kostbare tweedelijnszorg kan voorkomen. Ook op het gebied van preventie biedt fysiotherapie mogelijkheden die, mits op passende wijze georganiseerd, bijdragen aan het vergroten van zelfredzaamheid en het verbeteren van kwaliteit van leven. Een mooi nieuw voorbeeld hiervan is Coach2Move, een initiatief dat vanuit IQ Healthcare, een onderdeel van het Radboud UMC, is gerealiseerd.

Lees verder
Vanaf de publieke tribune - Kamerleden stellen vragen over fysiotherapie
22 november 2022
Vanaf de publieke tribune - Kamerleden stellen vragen over fysiotherapie

De afgelopen tijd stelden de Kamerleden Hijink (SP), Pouw-Verweij (JA21) en Van den Berg (CDA) schriftelijke vragen aan minister Kuipers, naar aanleiding van mediaberichten over fysiotherapie. We zetten ze voor je op een rijtje.

Lees verder
KNGF en NPi tekenen nieuwe overeenkomst voor 2023
21 november 2022
KNGF en NPi tekenen nieuwe overeenkomst voor 2023

Het KNGF en het NPi sluiten een nieuwe overeenkomst tot eind 2023 waardoor KNGF-leden met een Compleet lidmaatschap 10% extra korting op NPi-cursussen ontvangen en toegang krijgen tot alle thema’s van de NPi-service. Bovendien kunnen zij zonder kosten jaarlijks een E-learning maken en 9 podcasts beluisteren.

Lees verder
17 november 2022
Terugblik ALV 16 november 2022

Het aantal deelnemers aan de ALV was groot op onze 291e Algemene Ledenvergadering. Meer dan 500 leden volgden de vergadering online.

Lees verder
Vanaf de publieke tribune - Kamer wil reactie op KNGF-brief aan minister
17 november 2022
Vanaf de publieke tribune - Kamer wil reactie op KNGF-brief aan minister

Eind oktober stuurden we minister Kuipers een brief waarin we hem dringend verzoeken iets te doen aan de situatie in de fysiotherapie. Op voorstel van Kamerleden Mohandis (PvdA) en Van den Berg (CDA) wil de Kamer nu een reactie van de minister op onze brief.

Lees verder
15 november 2022
Tweejaar-werkonderbrekingseis afgeschaft uit de Wet BIG

Zoals eerdere berichtgeving al aankondigde, worden de eisen voor het herregistreren in het BIG-register aangepast.

Lees verder
10 november 2022
Tijdelijke verruiming openbaarmakingstermijnen jaarverantwoording Wtza

Minister Helder heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om de openbaarmakingstermijnen voor de jaarverantwoording Wtza voor bestaande zorgaanbieders voor de boekjaren 2022 en 2023 tijdelijk te verruimen. De Eerstelijnscoalitie – waaronder KNGF - ziet deze tijdelijke verruiming als stap voor de gevraagde extra tijd. De Eerstelijnscoalitie heeft vanaf het begin haar zorgen geuit over nut en noodzaak van deze gegevensuitvraag in relatie tot de toename van de administratieve lastendruk. Onze ernstige zorgen worden gedeeld door de alliantie van administratie- en accountantskantoren. Die heeft daarom ook aangedrongen op een verruiming van de openbaarmakingstermijnen. 

Lees verder
Subsidie KNGF/WCF en Hersenstichting: bekkenfysiotherapie en power training
01 november 2022
Subsidie KNGF/WCF en Hersenstichting: bekkenfysiotherapie en power training

Op maandag 31 oktober 2022 ontvingen onderzoekers van Amsterdam UMC / Reade en het Leidsche LUMC goed nieuws. Hun subsidieaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek, bij het Wetenschappelijk College Fysiotherapie (WCF) en de Hersenstichting, zijn gehonoreerd.

Lees verder