Laatste nieuws

15 juni 2023
Gezamenlijke verklaring KNGF en SKF

Tijdens de ALV van 1 februari jl. is een motie aangenomen met een oproep aan het bestuur om de samenwerking KNGF-SKF opnieuw tot stand te brengen. Dit n.a.v. het vastlopen van de gesprekken tussen KNGF en SKF in januari van dit jaar.

Lees verder
07 juni 2023
Nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg

KNGF, PPN, ZN, Vektis en EPD leveranciers hebben samen een nieuwe declaratiestandaard paramedische zorg ontwikkeld. Deze maakt gebruik van betere techniek (XML) en sluit aan bij de generieke declaratiestandaard die in de toekomst voor alle zorgsoorten gaat worden ingezet. De nieuwe standaard gaat in per 1 juli 2024.

Lees verder
20 januari 2023
Betalingen aan derden voor 1 februari 2023 melden bij de Belastingdienst

Werk je met zzp’ers in je praktijk, dan heb je een zogenoemde fiscale ‘renseigneringsverplichting’. Dit betekent dat betalingen die je in 2022 hebt gedaan aan bijvoorbeeld waarnemers of praktijkmedewerkers moet doorgeven aan de Belastingdienst. Het gaat om betalingen aan niet-werknemers die in 2022 zijn gedaan zonder btw (bijvoorbeeld op basis van de medische vrijstelling). Praktijken die inhoudingsplichtig zijn of een uitnodiging hebben ontvangen van Belastingdienst moeten de gevraagde gegevens uiterlijk op 31 januari 2023 aanleveren.

Lees verder