Laatste nieuws

Brief aan Kamer: voer prehabilitatie breed in
09 februari 2023
Brief aan Kamer: voer prehabilitatie breed in

Vier grote organisaties in de zorg pleiten in een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor brede invoering van prehabilitatie.

Lees verder
Onze reactie op Vereniging tegen de Kwakzalverij over dry needling
09 februari 2023
Onze reactie op Vereniging tegen de Kwakzalverij over dry needling

Op 16 januari 2023 publiceerde de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) een artikel met een aantal ongefundeerde uitspraken over de interventie dry needling.

Lees verder
Consilium adviseert KNGF: sterkere verbinding regionale samenwerkingsverbanden
07 februari 2023
Consilium adviseert KNGF: sterkere verbinding regionale samenwerkingsverbanden

Het Consilium - een autonoom en onafhankelijk adviesorgaan van het KNGF – adviseert het KNGF een sterkere verbinding tussen regionale samenwerkingsverbanden en het KNGF te realiseren.

Lees verder
VWS houdt vast aan invoering jaarverantwoording
07 februari 2023
VWS houdt vast aan invoering jaarverantwoording

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) volhardt in de invoering van de jaarverantwoording, ook voor zorgaanbieders in de eerste lijn.

Lees verder
02 februari 2023
Sterke eensgezindheid in positieve sfeer Algemene Ledenvergadering KNGF

De 292ste Algemene Ledenvergadering van het KNGF die gisteren (2 feb.) werd gehouden, kende een bovengemiddeld aantal belangstellenden. Hoewel dit soort vergaderingen inmiddels voor het overgrote deel online worden bijgewoond, zat de zaal van Congrescentrum De Schakel in Nijkerk veel voller dan normaal. Geen wonder, gezien de recente ontwikkelingen.

Lees verder
02 februari 2023
Het Consilium zoekt nieuwe leden

Het Consilium van het KNGF zoekt twee nieuwe leden die de stem van de algemeen fysiotherapeut kunnen verkondigen.

Lees verder
‘Het vak verandert nu eenmaal snel, dus je moet mee veranderen’
31 januari 2023
‘Het vak verandert nu eenmaal snel, dus je moet mee veranderen’

Wat vinden fysiotherapeuten van kwaliteit en het Kwaliteitshuis Fysiotherapie? Erik Rewijk van Boot en Broersen Fysiotherapie in Lisse staat achter het Kwaliteitshuis. ‘Dat alle fysiotherapeuten in Nederland één register hebben, maakt het een stuk makkelijker.’

Lees verder
Kamerlid Van Haga: waarom betalen verzekeraars steeds minder voor fysiotherapie?
31 januari 2023
Kamerlid Van Haga: waarom betalen verzekeraars steeds minder voor fysiotherapie?

Het Tweede Kamerlid Van Haga heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Kuipers (VWS) over oplopende wachttijden in de huisartsen- en fysiotherapeutische zorg.

Lees verder
Kwaliteitshuis Fysiotherapie: we gaan door!
26 januari 2023
Kwaliteitshuis Fysiotherapie: we gaan door!

Laat er geen misverstand over bestaan: hoewel we zeer teleurgesteld zijn over het mislukken van de samenwerking met SKF, bouwt het KNGF verder aan het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.

Lees verder
Minister Kuipers stuurt adviesrapport fysiotherapie naar Tweede Kamer
26 januari 2023
Minister Kuipers stuurt adviesrapport fysiotherapie naar Tweede Kamer

Minister Kuipers (VWS) heeft 25 januari een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het adviesrapport 'Samen in beweging naar besluitvorming over een aanspraak op passende eerstelijns fysio- en oefentherapeutische zorg uit het basispakket' van het Zorginstituut Nederland.

Lees verder