Laatste nieuws

Ik kan kiezen
15 oktober 2021
Ik kan kiezen

De jaarlijkse contractregen is weer begonnen. En het is elk jaar weer onbegrijpelijk om te zien hoezeer de voorwaarden verschillen die per zorgverzekeraar aan één en dezelfde vorm van zorg worden gesteld.

Ga naar de detail pagina
Deadline voor het ondertekenen van contract zorgverzekeraar
14 oktober 2021
Deadline voor het ondertekenen van contract zorgverzekeraar

De overeenkomsten zijn binnen, de tarieven bekend. Dat betekent dat ook de deadline voor het ondertekenen van de contracten met rasse schreden nadert.

Ga naar de detail pagina
Duidelijkheid over afhandeling NOW en continuïteitsbijdrage
14 oktober 2021
Duidelijkheid over afhandeling NOW en continuïteitsbijdrage

Meerdere fysiotherapiepraktijken hebben in het kader van de coronacrisis te maken met zowel de NOW-regeling als de continuïteitsbijdrage.

Ga naar de detail pagina
KNGF vraagt Tweede Kamer om aandacht prehabilitatie
14 oktober 2021
KNGF vraagt Tweede Kamer om aandacht prehabilitatie

Over twee weken behandelt de Tweede Kamer de begroting van VWS. Reden voor het KNGF om aandacht te vragen voor prehabilitatie.

Ga naar de detail pagina
Tweede Kamer: compenseer gedupeerde arbeidsongeschikte zelfstandigen
14 oktober 2021
Tweede Kamer: compenseer gedupeerde arbeidsongeschikte zelfstandigen

Er is een forse stap gezet op weg naar het dichten van het inkomensgat waarmee duizenden arbeidsongeschikte zelfstandigen door de verhoging van de AOW-leeftijd te maken hebben. Onder hen een groep fysiotherapeuten.

Ga naar de detail pagina
NZa: verandering inkoop paramedische zorg nodig
14 oktober 2021
NZa: verandering inkoop paramedische zorg nodig

Bij het inkopen van zorg zou het gesprek tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar meer moeten gaan over de beste zorg voor de patiënt. Nu ligt de focus nog teveel op het tarief.

Ga naar de detail pagina
Communicatie data en zorgverzekeraars
12 oktober 2021
Communicatie data en zorgverzekeraars

Naar aanleiding van de discussie in de Facebook van de Actiegroep begrijpen wij dat er onduidelijkheid is over de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) en het gebruik van de daarin opgeslagen data. We willen de vragen en misverstanden zoveel mogelijk wegnemen met deze korte Q&A.

Ga naar de detail pagina
FMS: Eerste modules Richtlijn COVID-19 gepubliceerd
12 oktober 2021
FMS: Eerste modules Richtlijn COVID-19 gepubliceerd

De Federatie Medisch Specialisten heeft de eerste van de vier modules van de multidisciplinaire richtlijn COVID-19 gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Deze modules hebben betrekking op revalidatie. De richtlijn geeft adviezen over de diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met (verdenking op) COVID-19 en is bedoeld voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg van deze patiënten.

Ga naar de detail pagina
12 oktober 2021
Aansluiting KNGF bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

Vanwege de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018), die met ingang van 1 juli 2020 in werking is getreden, geldt voor een deel van onze leden inmiddels de verplichting een cliëntenraad in te stellen en een medezeggenschapsregeling op te stellen.

Ga naar de detail pagina
Menzis bevriest tarieven voor meeste fysiotherapeuten
05 oktober 2021
Menzis bevriest tarieven voor meeste fysiotherapeuten

Fysiotherapeuten die nu profiel 1 hebben en voor 2022 voor profiel ‘Basis’ kiezen, gaan er ongeveer 21% op vooruit (van € 28,00 naar € 34,07). Hiervoor dienen zij wel te voldoen aan extra eisen zoals data-aanlevering en de intervisie module proces- en uitkomstmaten.

Ga naar de detail pagina