leider-netwerk.jpg
25 juni 2024

Training leiderschap in samenwerken

Op 24 juni was een aantal bestuursleden van RFO's, en andere beroepsgroepen, aanwezig bij de training Leiderschap in samenwerken. Deze was door Common Eye georganiseerd vanuit de Organisatiegraad Paramedische Zorg.

Paul Metselaar, voorzitter van Coöperatie FysiQ, regio Zuid-Kennemerland was een van de deelnemers en vertelt hierover: “Na eerdere goede ervaringen met hun scholingsaanbod had ik mij ook voor deze bijeenkomst aangemeld op zoek naar meer handvatten om de samenwerking in onze regio verder vorm te geven. De deelnemers bleken niet alleen uit verschillende regio's in het land naar Amersfoort te zijn gekomen, maar ook een gevarieerde achtergrond te hebben. Van logopedist tot diëtist en van leefstijlcoach tot fysiotherapeut. 

Het was prachtig om te zien hoe al deze enthousiaste professionals allemaal in hun eigen setting tegen vergelijkbare uitdagingen aan lopen. Al tijdens de eerste kennismaking bleken de overeenkomsten tussen de deelnemers groter dan de verschillen.” 

Binnen een bestuur en aan beleidstafels begint het al met de vraag of je gelijkwaardig bent en weten van elkaar met welke belangen je aan tafel zit. Als bestuurslid van een samenwerkingsverband sta je soms ook nog voor de uitdaging om de taken te combineren met het werk in de praktijk als fysiotherapeut en/of leidinggevende. Al deze verschillende belangen hebben invloed op de samenwerking met meerdere partners. Daarnaast kost bouwen aan vertrouwen tijd, interactie en affectie. 

Model 
Common Eye maakt gebruik van een model met condities voor een kansrijke samenwerking. Ook Paul heeft samen met medecursisten zijn samenwerkingsverband onder de loep genomen door het gebruik van dit model. “Gedurende de trainingsdag vonden er meerdere inspirerende praktische sessies plaats waarin door de cursusleiding van Common Eye een vertaalslag werd gemaakt van het aangeboden theoretische model naar je eigen praktijksituatie. Hoe bereik je als organisatie en als individu binnen die organisatie je ambities? Hoe kun je hierin je eigen belangen voldoende behartigen en die van anderen meenemen? Wat kom je halen en wat kom je brengen? Op welk communicatieniveau acteer je en op welk niveau zou je willen acteren? Het was uiteindelijk inspirerend te zien hoe alle deelnemers voor zichzelf bruikbare handvatten vonden en met meer bagage en meer energie huiswaarts keerden. Ik ben er zeker van dat de regionale organisatie van paramedische disciplines daar de vruchten van zal plukken.“ 

Samenwerken 
Een aantal tips na deze training op een rijtje: 

 • Zorg ervoor dat iedereen binnen een bestuur gelijkwaardig is 
 • Bespreek elkaars belangen en kom tot een gezamenlijke ambitie 
 • Ambitie = belofte + commitment + doen 
 • Als je ergens aan tafel zit, zorg dat je komt halen én brengen. Dan pas heeft je rol echt nut. Organiseer dit proces.  
 • Toon oprechte interesse in de andere partners. 
 • Ga elkaar niet te overtuigen met standpunten, er zijn nou eenmaal verschillende belangen. Stel de juiste (weder)vragen. Ga van debat naar dialoog 
 • Probeer goed door te vragen, ga van standpunt naar belang 
 • Belangen zijn afhankelijk van de fase waarin een samenwerkingsverband zich bevindt, wees je hier bewust van 
 • Heb het niet alleen over de inhoud, maar maak goede procesafspraken en werk aan de relatie onderling 
 • Zoek naar de juist samenwerkingsvorm die voor jouw samenwerkingsverband werkt 
 • Benut ieders kennis en ervaring, zet de juiste mensen op de juiste positie 
 • Vergeet je achterban niet mee te nemen, creëer draagvlak en mandaat 
 • Bepaal een cyclus voor evaluatie en bijstelling van de samenwerking

Handige tools 
Een manier om erachter te komen waar jouw samenwerkingsverband staat, is gebruik maken van de Quick scan op samenwerken en je in te schrijven voor deze leerzame training van de organisatiegraad. 
Een aantal andere leuke tools, informatie en video’s op het gebied van samenwerken, netwerken, opgave gericht werken en leiderschap kun je vinden op de website van Samenwerkingslab. 

Training bijwonen? 
Meld je aan op het platform van de Organisatiegraad. In je mailbox ontvang je dan een bericht wanneer er nieuwe trainingsdata zijn gepland.