25 juni 2024

KBI 3 Fysiotherapie: Licht stijgende winst fysiotherapiepraktijken

Vandaag verscheen de derde Kleinbedrijf Index Fysiotherapie.

Vraag rapport aan

Kleinste praktijken laten beste resultaten zien

Fysiotherapie zit volgens praktijkeigenaren die hebben deelgenomen aan de derde Kleinbedrijf Index Fysiotherapie in een stijgende lijn. De omzet van fysiotherapiepraktijken blijkt licht hoger dan een jaar geleden. De omzet uit zorgverzekeraarscontracten is desondanks gedaald van 87% naar 82%. De nettomarge van praktijken met de hoogste zorgcontracteisen is percentueel gezien nagenoeg hetzelfde als die van praktijken met lagere contracteisen. Praktijken in woongebieden met een laag aantal inwoners hebben een hogere nettomarge dan die in grotere woongebieden. Ook hebben praktijken zonder personeel een hogere nettomarge dan praktijken met medewerkers.

Innovatieverwachting en investeringsbereidheid

Drie opeenvolgende Kleinbedrijf Indexen Fysiotherapie geven weer dat de innovatieverwachting en de bereidheid van praktijken om te investeren erg laag is. Ook dit kwartaal hebben praktijkeigenaren bovengemiddeld veel zorgen, afgezet tegen het gemiddelde in het mkb. Van de praktijkeigenaren geeft 50% aan last te hebben van hoge energieprijzen (mkb 25%), 45% van personeelstekorten (mkb 13%) en 23% van ziekteverzuim (mkb 7%).

Haalbaarheid passende zorg

In het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is 34% van de praktijkeigenaren negatief en 28% positief gestemd over de haalbaarheid van passende zorg voor hun regio of wijk.

Initiatiefnemers

Fysiotherapiepraktijken in Nederland nemen deel aan de Kleinbedrijf Index. Dit initiatief, gestart door Keurmerk Fysiotherapie en Hogeschool Utrecht, wordt breed ondersteund door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie, de Werkgeversvereniging Fysiotherapie en het Innovatie Platform Fysiotherapie.