20 juni 2024

Jaarverslag 2023 'Veel bewegingen'

In de ALV van 19 juni hebben leden ingestemd met de jaarverslag en jaarrekening 2023.

In het jaarverslag valt te lezen dat 2023 voor het KNGF een veelbewogen jaar was. Vandaar de titel ‘Veel bewegingen’.  Er zijn ook veel positieve resultaten te noemen, zoals de herziening van de beroepsprofielen van de BI’s. Ze sluiten nu aan op het Beroepsprofiel van de Algemeen Fysiotherapeut. En aansluitend daarop werd het Landelijke Opleidingsprofiel Fysiotherapie ontwikkeld. Een andere belangrijke mijlpaal betreft de oprichting van de Kwaliteitsraad, die standpunten ten aanzien van het vakgebied en interventies gaat bepalen. Op het gebied van samenwerking in de regio, kunnen we melden dat nu ook in de laatste regio’s samenwerkingsverbanden zijn opgestart; een mooie prestatie van de KNGF regioadviseurs.  Ook voor intramuraal werkende fysiotherapeuten was het KNGF in 2023 actief. Zij werden betrokken bij een onderzoek naar hun functiewaardering en het KNGF leverde voor hen de handreiking Perioperatieve Zorg bij Buikchirurgie op. Verder geeft het Jaarverslag aandacht aan onze inspanningen om op regionaal niveau nieuwe financiële middelen en geldstromen te creëren voor de bekostiging van fysiotherapie en overlegtijd die nodig is om samenwerking te realiseren.  Tot slot werd in 2023 de Visie Eerstelijnszorg afgerond, waaraan het KNGF intensief heeft meegewerkt. Het is een visie geworden met duidelijke kansen voor een stevige positie van de fysiotherapeut naast de huisarts. Bij dit Jaarverslag hoort een filmpje. Dit filmpje onderstreept het belang van fysiotherapie en laat vier KNGF-medewerkers aan het woord over belangrijke werkzaamheden van het KNGF in 2023.
 

Bekijk het jaarverslag en de video.