copd.jpg
25 juni 2024

Experiment bekostiging fysio- en oefentherapie COPD in voorbereiding

Op initiatief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werken het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Longfonds, Patiëntenfederatie Nederland, Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF), Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN), aan een bekostigingsexperiment voor de zorg aan patiënten met COPD. Alle betrokken partijen zijn van plan na de zomer gezamenlijk hierover een informatiebijeenkomst te organiseren voor fysiotherapeuten en oefentherapeuten.

Bundelbekostiging biedt ruimte voor maatwerk

Bij bundelbekostiging wordt, in tegenstelling tot de huidige bekostiging (zitting x tarief), een totaalpakket aan fysio- en oefentherapeutische zorg voor een bepaalde diagnose, behandeling of (deel) van een zorgtraject bekostigd.

De (fysiotherapeutische-) behandeling van COPD richt zich op het verhogen van de zelfredzaamheid van patiënten en het voorkomen van verergering van de ziekte. Voor patiënten kan dit leiden tot meer passende zorg: relevante gezondheidswinst en beter functioneren. Daarnaast biedt dit zorgaanbieders ruimte om de zorg anders te organiseren, meer maatwerk te bieden voor hun patiënten, meer ruimte voor innovatie, afstemming met andere zorgverleners en de patiënt en mogelijk meer werkplezier. Het doel is dat dit bekostigingsexperiment uiteindelijk een win oplevert voor de patiënt, de burger (premiebetaler), de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Een passende bekostiging stimuleert en faciliteert hierbij de beweging naar passende zorg. Passende bekostiging van fysio- en oefentherapie is ook onderdeel van de programmalijn van het traject ‘Naar een passende aanspraak fysio- en oefentherapie’ (PAFOZ).

Voortgang en planning

Partijen zijn volop bezig met de vormgeving van een of meerdere bundels binnen dit bekostigingsexperiment. Dit gebeurt in coproductie met experts uit het werkveld. We wachten op een formele aanwijzing vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om dit experiment in een beleidsregel van de NZa op te nemen. Het voornemen daartoe is voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. De aanwijzing zal naar verwachting na de zomer volgen en is voorwaardelijk om het experiment ook echt te kunnen gaan uitvoeren. Na de zomer zal er meer duidelijkheid zijn over dit experiment en bundelbekostiging. Het voornemen is om per 1 januari 2025 te starten met dit experiment op de bekostigingsvorm. 

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie: neem contact op met de betrokken organisaties.