gli-1.jpg
02 juli 2024

Vaststelling regelgeving en tarieven GLI door NZa

De raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs de regelgeving 2025 en de bijbehorende tarieven voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor volwassenen en voor kinderen vastgesteld.

De regelgeving en vastgestelde tarieven bevatten bij de aanpak voor kinderen ook die van de Centraal Zorg Verlener (CZV). Het tarief voor de GLI wordt grotendeels bepaald door de kosten van personeel om deze uit te voeren, de arbeidskostencomponent.

Medewerking door het KNGF

Het KNGF heeft op uitnodiging van de NZa en mede namens SKF meegewerkt aan de herijking van deze normatieve arbeidskostencomponent. Het effect hiervan is duidelijk terug te zien in het maximumtarief. Zo is het tarief voor de intake met ruim 11% verhoogd naar €91,26 (exclusief 21% BTW). De tarieven voor de behandel- en onderhoudsfase stijgen ook, maar minder. Dit komt omdat de NZa de groesgrootte waarmee gerekend wordt, heeft aangepast van zeven naar acht deelnemers. 

Meer informatie

Voor meer informatie, ga naar de website van de NZa.