12 september 2023

Kamer zet aantal zorgonderwerpen in ijskast

Met de val van het kabinet kort voor de zomer bepaalt de Tweede Kamer welke zorgonderwerpen ze niet verder met het demissionaire kabinet wil behandelen en dus controversieel worden verklaard. Deze onderwerpen worden doorgeschoven naar een nieuw te vormen kabinet. Een aantal zorgonderwerpen is zo in de ijskast gezet.

Hierover is op woensdag 6 september gesproken in de Kamercommissie voor VWS. Vooral onderwerpen met betrekking tot de langdurige zorg zijn controversieel verklaard. Ook een brief van het kabinet over aanpassingen in het eigen risico is controversieel verklaard. Het KNGF heeft er bij Kamerleden voor gepleit om dit onderwerp ā€“ 150 euro eigen risico voor medisch-specialistische zorg in 2025 ā€“ controversieel te verklaren.

De Kamercommissie voor VWS heeft besloten om grote onderwerpen, zoals het Integraal Zorgakkoord, wel doorgang te laten vinden. Over het traject Passende aanspraak fysio- en oefentherapeutische zorg (kort gezegd: fysiotherapie terug in de basisverzekering) is niets besloten, omdat hierover in debatten voor de zomer al is gesproken.

Weten hoe het controversieel verklaren van onderwerpen in zā€™n werk gaat? Klik hier.