19 september 2023

Fysiotherapie in verkiezingsprogramma’s

Met de vervroegde Kamerverkiezingen op 22 november in aantocht hebben veel politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s gepresenteerd. Vaak zijn deze nog een concept, waarover tijdens een verkiezingscongres door de leden moet worden besloten. Inmiddels hebben VVD, SP, PvdA/GroenLinks, PVV, BBB, PvdD, CU, CDA, Volt, JA21 en BIJ1 hun verkiezingsprogramma gepubliceerd.

Fysiotherapie

In een aantal verkiezingsprogramma’s wordt fysiotherapie genoemd. Zo pleit BBB voor terugkeer van meer fysiotherapie in het basispakket en stelt letterlijk: Fysiotherapie kan dure ziekenhuisbehandelingen voorkomen en 30% van de huisartsbezoeken verminderen. Het eigen risico ontmoedigt de keuze voor de inzet van fysiotherapie en deze zorgmijding leidt tot hogere zorgkosten in de toekomst’. Ook PvdA/GroenLinks, PvdD en SP pleiten voor een uitgebreidere vergoeding van fysiotherapeutische zorg, bijvoorbeeld door het op te nemen in een nationaal zorgfonds.

Het programma van JA21 wil een normale relatie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders: ‘Zorgverzekeraars zijn als het ware in de spreekkamer van de arts aangeschoven. Elke zorgaanbieder (huisartsen, ziekenhuizen, fysiotherapeuten, etc.) moet op dit moment onderhandelen met alle zorgverzekeraars om gecontracteerd te kunnen worden (vaak “take it or leave it”). JA21 wil de relaties tussen zorgaanbieders en verzekeraars, alsook tussen patiënten en verzekeraars, normaliseren.’

De ChristenUnie wil in nieuwbouwwijken voldoende ruimte reserveren voor ‘breed maatschappelijk vastgoed, zoals praktijken voor fysiotherapeuten’.

Eigen risico

Veel partijen besteden in hun programma aandacht aan de betaalbaarheid van zorg en de (negatieve) rol die het eigen risico daarbij speelt. De voorstellen variëren van het gelijk houden van het eigen risico zonder ieder jaar te indexeren (VVD, CU en CDA) tot het (op termijn) afschaffen van het eigen risico (PvdA/GroenLinks, SP, PVV en BBB).

Preventie

Ook de bijdrage van preventie en een gezonde leefstijl aan het beheersbaar houden van de zorgkosten komt in veel verkiezingsprogramma’s aan de orde. De VVD pleit als enige partij voor het stimuleren van de aanpak van ‘prehabilitatie’. ‘Zo zorgen we ervoor dat mensen minder complicaties hebben en sneller naar huis kunnen’, staat in het VVD-verkiezingsprogramma.