headerafbeelding-website.jpg
26 oktober 2023

Kom je naar de najaars ALV?

Op 17 oktober j.l. hebben leden een persoonlijke uitnodiging voor de ALV ontvangen.

Je kunt je aanmelden voor deelname op donderdag 23 november online of live in Fort de Gagel, Gageldijk 167 in Utrecht. De definitieve agenda en vergaderstukken van de ALV staan woensdag 8 november 2023 op kngf.nl. 
Dit jaar zijn er, naast de verplichte onderdelen van de najaars ALV, meer beleidspunten om met elkaar vast te stellen. We kunnen ons voorstellen dat je hierover meer wilt weten. Wees welkom tijdens het online vragenuurtje op woensdag 15 november 2023 van 19.00 tot 20.00 uur. Hier kun je met bestuursleden in gesprek. 

Onderwerpen ter vaststelling

De jaarlijks verplichte onderwerpen van de najaarsvergadering, waaronder jaarplan en begroting met contributie 2024, liggen ter vaststelling. Aanvullend liggen dit jaar voor: 

  • de beroepsprofielen van de beroepsinhoudelijke verenigingen
  • het Kwaliteitskader Fysiotherapie en oefentherapie
  • het bij de gewijzigde statuten passend huishoudelijk reglement 
  • de verbeteringen in de volgende reglementen: Consilium, ALV, Tuchtrechtspraak, Vergoedingsregeling en Contributie.

Tijdens de ALV lichten we toe hoe we met leden in gesprek zijn over mogelijke scenario’s voor het in stappen toewerken naar een betere toegang voor patiënten tot fysiotherapeutische zorg in de basisverzekering. Voorjaar 2024 maken we de balans op en wegen we in de ALV met elkaar af welke beleidslijn het KNGF gaat voeren met betrekking tot de mogelijke scenario’s. Ook staan we stil bij de voortgang in de werving van een nieuwe bestuursvoorzitter. 

Afscheidssymposium uitgesteld

Doordat de werving en selectie van de opvolger van Guido van Woerkom meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk gepland, wordt het symposium verschoven.
We zijn blij dat Guido van Woerkom bereid is aan te blijven tot zijn opvolger is gekozen. Het afscheidssymposium op 23 november wordt hierdoor verplaatst naar februari of maart 2024. Vanzelfsprekend worden leden dan wederom uitgenodigd.