089-hans-high-five-header.jpg
14 november 2023

Betere toegang tot fysiotherapeutische zorg in de toekomst

Het doel is dat fysiotherapie een betere plek krijgt in het zorgstelsel en dat fysiotherapie toegankelijk, beschikbaar en bereikbaar is voor wie het nodig heeft.

Inmiddels is wel duidelijk dat de basisverzekering niet zomaar de toegankelijkheid verbetert. Er is een aantal scenario’s denkbaar, waarin we in stappen toewerken naar een betere toegang voor patiënten tot fysiotherapeutische zorg in de basisverzekering. De scenario’s en de kansen, ideeën, mogelijkheden en belemmeringen willen we in deze bijeenkomst met de leden bespreken. Op 2 november jl. is al waardevolle input en feedback opgehaald. Op 6 december is er nog een mogelijkheid om mee te denken en jouw visie te laten horen. Meer informatie en aanmelden.