werkbezoek-kamerlid-tielen-aan-umc-utrecht.png
21 maart 2023

Werkbezoek Kamerlid Tielen aan UMC Utrecht

Afgelopen vrijdag bracht VVD-Kamerlid Judith Tielen een werkbezoek aan het UMC Utrecht in het kader van beweegziekenhuizen.

Ze werd daar ontvangen door KNGF-voorzitter Guido van Woerkom en medewerkers van de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap & Sport.

Karin Valkenet, programmaleider UMC Utrecht in Beweging, gaf een presentatie over de brede uitrol in de afgelopen jaren van dit beweegziekenhuis-programma binnen het UMC Utrecht. Ze maakte duidelijk dat de impact van een ziekenhuisopname op de fysieke conditie van een patiënt significant beperkt kan worden door meer te bewegen.

Inmiddels is hier al veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, zo lichtte Cindy Veenhof, hoogleraar Fysiotherapiewetenschap, toe. Twee aanwezige promovendi fysiotherapiewetenschap konden dit met praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten verder illustreren. Nadrukkelijk werd genoemd dat inmiddels veel meer ziekenhuizen op initiatief van de fysiotherapeuten met het concept beweegziekenhuis aan de slag zijn gegaan. En dat het KNGF middels het standpunt Beweegziekenhuis met implementatierichtlijn hierin een stimulerende rol heeft gespeeld.

In de dialoog tussen Kamerlid Tielen en de aanwezige fysiotherapeuten kwamen ook de belemmeringen in het zorgstelsel voor de samenwerking tussen eerste- en tweedelijns fysiotherapeuten aan bod. Guido van Woerkom wees erop dat die samenwerking, ook met andere zorgprofessionals, juist nodig is om passende zorg mogelijk te maken. Een open aanspraak op fysiotherapie binnen de basisverzekering is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde.

Vervolgens werd een verpleegafdeling bezocht. Daar werd getoond hoe in de dagelijkse praktijk patiënten werden geprikkeld om meer te bewegen. Ook werd er nog een gesprek gevoerd met een patiënt over zijn ervaringen met bewegen tijdens de ziekenhuisopname.

KNGF en het team UMC Utrecht in Beweging kijken terug op een heel geslaagd werkbezoek.