staking-ziekenhuizen.png
07 maart 2023

Staking ziekenhuizen: ook ziekenhuisfysiotherapeuten kunnen meedoen

Op donderdag 16 maart vindt de landelijke staking ziekenhuizen plaats. In verschillende ziekenhuizen wordt die dag gewerkt alsof het een zondag is. Ook ziekenhuisfysiotherapeuten kunnen ervoor kiezen om met deze actie mee te doen.

Ziekenhuismedewerkers gaan staken voor een betere cao met koopkrachtbehoud voor alle zorgprofessionals in ziekenhuizen. Volgens de FBZ, die namens het KNGF onderhandelt over de cao Ziekenhuizen (die ook geldt voor ziekenhuisfysiotherapeuten), gaan ziekenhuismedewerkers er de komende twee jaar in koopkracht op achteruit. Wordt er niets structureels gedaan aan het verlagen van de werkdruk en moeten ze zich nog flexibeler opstellen bij het inroosteren. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil niet op alle eisen van de vakbonden ingaan, maar nodigt de bonden wél uit terug aan de onderhandelingstafel te komen.

De zondagsdiensten in de ziekenhuizen starten op 16 maart om 08.00 uur met een gezamenlijke aftrap in elk ziekenhuis. Er zijn gedurende de dag diverse activiteiten die verschillen per ziekenhuis. In totaal doen 64 ziekenhuislocaties mee. De medewerkers van een ziekenhuisafdeling bepalen zelf of zij deelnemen.

Ziekenhuisfysiotherapeuten bepalen dus zelf of ook zij actie gaan voeren en in welke vorm zij dat doen. Dat kan bijvoorbeeld door te werken volgens een weekendrooster en de overgebleven tijd in te zetten voor administratieve zaken en projecten. Vanzelfsprekend mag daarbij de patiëntveiligheid niet in het geding komen.

Wil je als ziekenhuisfysiotherapeut meer weten over de stand van zaken, bekijk dan deze websites:

https://www.fbz.nl/veelgestelde-vragen/zondagsdiensten-in-de-ziekenhuizen-2023/  

https://www.fbz.nl/nieuws/2023/al-meer-dan-50-ziekenhuizen-doen-mee-aan-landelijke-staking/

https://www.fbz.nl/nieuws/2023/vier-redenen-waarom-de-bonden-het-eindbod-van-de-nvz-niet-zien-zitten/

https://nvz-ziekenhuizen.nl/actualiteit-en-opinie/nvz-niet-onverkort-mee-met-eisen-bonden-gesprek-altijd-mogelijk

Het KNGF en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisfysiotherapie (NVZF) onderschrijven de noodzaak van een eerlijke beloning en goede arbeidsomstandigheden voor de ziekenhuisfysiotherapeut en voor alle andere ziekenhuismedewerkers.