kngf---selectie---lr--018--mcklin-fotografie.jpg
23 maart 2023

Kamer stemt voor prehabilitatie

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie van VVD-Kamerlid Judith Tielen over prehabilitatie. Prehabilitatie is het zorgen dat patiënten zo fit mogelijk worden voor een operatie.

De motie vraagt aan het kabinet om een overzicht van lopende prehabilitatiepilots via de NZa-beleidsregel innovatie, inclusief doelstellingen. Ook vraagt de motie aan het kabinet om er samen met zorgverzekeraars voor te zorgen dat zorgverleners prehabilitatiepilots van anderen kunnen gebruiken voor eigen pilots of protocollen. En om, zodra er voldoende bewijs is dat prehabilitatie effectief is, dit te vertalen in beleid en bekostiging.

Het KNGF is erg blij dat de Kamer deze motie vrijwel unaniem heeft aangenomen. Op diverse plekken werken fysiotherapeuten al samen met andere zorgverleners in het aanbieden van prehabilitatie. De resultaten hiervan laten een positief effect op het herstel van patiënten en besparing op zorgkosten zien.

Recent heeft KNGF samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra en de Patiëntenfederatie Nederland bij de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor een betere borging van prehabilitatie in het zorgaanbod. Onze gezamenlijke lobbybrief werd ook ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en Fit4Surgery.

Het KNGF zal de uitvoering van de motie door de minister van VWS volgen. Ook blijven we samen optrekken met andere betrokkenen in het realiseren van een betere borging van prehabilitatie in het zorgaanbod.